Vi markerer Verdensdagen for psykisk helse

Pandemien viste oss hvor viktig sosiale arenaer er for oss mennesker generelt, og kanskje studenter spesielt. I en tid hvor vi har vært gjennom en pandemi og krig og kriser føles tett på, har Verdensdagen for psykisk helse valgt å fokusere på hvor viktig det er at vi som mennesker er tilgjengelige for hverandre (Les mer om verdensdagen for psykisk helse her ). Alle trenger noen å snakke med, og problemer er lettere å håndtere som del av et sosialt felleskap.

I 2022 har vi fått flere undersøkelser som viser at mange studenter sliter med sin psykiske helse. SHoT-undersøkelsen i september viste en økning i andelen studenter som opplever ensomhet, har søvnproblemer eller selvmordstanker.

Rundt 30 prosent av fagskolestudentene sier at de har dårlig eller svært dårlig livskvalitet. En ganske stor andel melder også om ensomhet og søvnløshet. Når det gjelder selvskading og selvmordstanker er tallene ved universiteter, høgskoler og fagskoler ganske sammenlignbare. Tallene ligger rett under 30%. Tallene er dessverre også høye når det gjelder faktiske selvmordsforsøk.

– Det er en veldig høy andel som for alvor har forsøkt å ta sitt eget liv. Det er ganske grusom lesning. Jevnt over er det mange som opplever psykisk uhelse, sier nestleder i ONF, Thea Tuset.

Sosiale felleskap er svært viktig for å motvirke psykisk uhelse, og alle sosiale lavterskeltilbud knyttet til studier er derfor svært viktig. For studenter som sliter er selvsagt også tilgang til lavterskel psykisk helsehjelp sentralt. ONF er opptatt av at arbeidet med sosiale tilbud og lavterskel psykisk helsehjelp må styrkes betydelig i årene som kommer. Under pandemien fikk studentsamskipnadene ekstra midler til lavterskeltilbud for å styrke studentenes psykiske helse, disse midlene blir dessverre ikke videreført i statsbudsjettet for 2023 ( Les mer om dette i Khrono her).

– Ikke alle fagskolestudenter har tilgang til studentsamskipnader. Samskipnadene er viktig fordi de tilbyr sosiale arenaer, samt lavterskeltilbud innen psykisk helsehjelp. Derfor er vi i ONF opptatt av at det ikke må kuttes i studentsamskipnadene nå, og at også alle fagskolestudenter må få tilgang til studentsamskipnader, sier Henning Skau, leder av ONF.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: