ONF

Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022 – Tilbake til normalen?

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) lanserte i dag 29.oktober resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022. Studiebarometeret undersøker studiekvaliteten blant fagskolestudentene. Dette er den største undersøkelsen som er utført i fagskolesektoren. Om lag 22 000 fagskolestudenter på 720 utdanningstilbud ved 57 fagskoler kunne svare på undersøkelsen denne våren. 42 prosent, eller i overkant av …

Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022 – Tilbake til normalen? Les mer »

Takk for oss for denne gang, Arendal

Forrige uke besøkte ONF Arendalsuka; en demokratisk arena der politikere, organisasjoner, forvaltningen og folk flest møtes. ONF deltok på en rekke arrangementer både som medarrangør og tilhører, samt møtt politikere, samarbeidspartnere og beslutningstakere. Arendalsuka feiret i år sitt 10-års jubileum, og stemningen og antall besøkende beviser hvor viktig Arendalsuka har blitt som møteplass for samfunnslivet …

Takk for oss for denne gang, Arendal Les mer »

Wictor Østvand Jensen er ansatt som ny generalsekretær

Wictor Østvand Jensen er ansatt som ny generalsekretær hos Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). Wictor startet i den nyopprettede stillingen som generalsekretær 1.juli.  Han har god erfaring fra organisasjonen som nylig avgått leder i samme organisasjon gjennom de to siste to årene, og kjenner både organisasjonen og fagskolesektoren godt. Opprettelsen av en av generalsekretærstilling i organisasjonen er naturlig profesjonalisering og styrking av organisasjonen, i takt med …

Wictor Østvand Jensen er ansatt som ny generalsekretær Les mer »

ONF kommenterer: Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning – Videre vekst og kvalitet

Regjeringen lanserte torsdag en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning som har fått navnet Videre vekst og kvalitet. Regjeringen gjør opp status på tidligere iverksatte tiltak og peker ut fire satsingsområder for å oppnå nettopp vekst og kvalitetsutvikling innen høyere yrkesfaglig utdanning. Opposisjonen mener strategien ville blitt bedre dersom den ble behandlet i stortinget. Hvilken betydning får egentlig en strategi dersom regjeringen er på vei ut?

Intervju med påtroppende landsstyremedlem Bendik Mong  

Navn, alder, verv i ONF? Bendik Mong, 27 år gammel.Påtroppende medlem av Landsstyret. Hvor kommer du fra? Kongsberg Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Jeg studerer Industriell digitalisering ved Fagskolen i Viken, avdeling Kongsberg. Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning? Jeg hørte om linjen fra …

Intervju med påtroppende landsstyremedlem Bendik Mong   Les mer »

Intervju med påtroppende hovedstyremedlem Åse Nerol Kleven

Navn, alder, verv i ONF? Åse Nerol Kleven, 25 år gammel. Landsstyremedlem/påtroppende medlem av Hovedstyret. Hvor kommer du fra? Jeg vokste opp i Hol i Hallingdal, og nå bor jeg i Kongsberg. Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Jeg har en høyere fagskolegrad i Mekatronikk fra Fagskolen Tinius …

Intervju med påtroppende hovedstyremedlem Åse Nerol Kleven Les mer »

Tilstandsrapporten for HYU: Solid vekst og bedre gjennomføring

Tilstandsrapporten gir et bilde av sektorens og myndighetenes arbeid med utviklingen av fagskolesektoren. Det har vært en rivende utvikling! Rapporten viser en stor økning i både antall studenter, bredden i utdanningstilbud og bedre gjennomføringstall. Det har krevd mye av sektoren både å håndtere pandemien for egen virksomhet, i tillegg til å levere på omstilling i …

Tilstandsrapporten for HYU: Solid vekst og bedre gjennomføring Les mer »