ONF

9 av 10 fagskolekandidater ute i jobb ett år etter fullført eksamen

Fungerende leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Thea Tuset, er fornøyd med funnen i den siste Nifu- rapporten. Mandag 27. februar lanserte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) resultatene fra sin femte kandidatundersøkelse for de med fullført høyere yrkesfaglig utdanning. Den tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot de som fullførte […]

9 av 10 fagskolekandidater ute i jobb ett år etter fullført eksamen Read More »

Ny Stortingsmelding og institusjonsakkreditering for fagskolesektoren

Torsdag 26.01.22 annonserte Forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe at regjeringen vil gi fagskolene mulighet til å få institusjonsakkreditering. Samtidig fortalte ministeren at regjeringen vil legge frem en ny Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning og sektorens rolle i fremtiden -ONF er svært fornøyd med at regjeringen åpner for institusjonsakkreditering for fagskolene slik at de kan

Ny Stortingsmelding og institusjonsakkreditering for fagskolesektoren Read More »

Ny fungerende leder og frikjøpt tillitsvalgt i ONFs sekretariat

I desember ble det gjort noen endringer i sekretariatet til ONF. Organisasjonen har fått fungerende leder og ny frikjøpt hovedstyremedlem. Dette er grunnet at tidligere leder av ONF Henning Skau i november gikk over i et nytt heltidsverv i FLT (Forbundet for Ledelse og Teknikk).  Henning Skau hadde siste arbeidsdag som frikjøpt leder av organisasjonen

Ny fungerende leder og frikjøpt tillitsvalgt i ONFs sekretariat Read More »

Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022 – Tilbake til normalen?

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) lanserte i dag 29.oktober resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022. Studiebarometeret undersøker studiekvaliteten blant fagskolestudentene. Dette er den største undersøkelsen som er utført i fagskolesektoren. Om lag 22 000 fagskolestudenter på 720 utdanningstilbud ved 57 fagskoler kunne svare på undersøkelsen denne våren. 42 prosent, eller i overkant av

Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022 – Tilbake til normalen? Read More »

Takk for oss for denne gang, Arendal

Forrige uke besøkte ONF Arendalsuka; en demokratisk arena der politikere, organisasjoner, forvaltningen og folk flest møtes. ONF deltok på en rekke arrangementer både som medarrangør og tilhører, samt møtt politikere, samarbeidspartnere og beslutningstakere. Arendalsuka feiret i år sitt 10-års jubileum, og stemningen og antall besøkende beviser hvor viktig Arendalsuka har blitt som møteplass for samfunnslivet

Takk for oss for denne gang, Arendal Read More »

Wictor Østvand Jensen er ansatt som ny generalsekretær

Wictor Østvand Jensen er ansatt som ny generalsekretær hos Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). Wictor startet i den nyopprettede stillingen som generalsekretær 1.juli.  Han har god erfaring fra organisasjonen som nylig avgått leder i samme organisasjon gjennom de to siste to årene, og kjenner både organisasjonen og fagskolesektoren godt. Opprettelsen av en av generalsekretærstilling i organisasjonen er naturlig profesjonalisering og styrking av organisasjonen, i takt med

Wictor Østvand Jensen er ansatt som ny generalsekretær Read More »

ONF kommenterer: Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning – Videre vekst og kvalitet

Regjeringen lanserte torsdag en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning som har fått navnet Videre vekst og kvalitet. Regjeringen gjør opp status på tidligere iverksatte tiltak og peker ut fire satsingsområder for å oppnå nettopp vekst og kvalitetsutvikling innen høyere yrkesfaglig utdanning. Opposisjonen mener strategien ville blitt bedre dersom den ble behandlet i stortinget. Hvilken betydning får egentlig en strategi dersom regjeringen er på vei ut?

ONF kommenterer: Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning – Videre vekst og kvalitet Read More »