Intervju av landsstyremedlem Karianne Leikvoll Stokstad

Navn, alder, verv i ONF?

Karianne Leikvoll Stokstad, 31 år gammel.
Nyvalgt medlem av landsstyret, gjennom suppleringsvalg i november 2022.

Hvor kommer du fra?

Austrheim kommune, nord for Bergen.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Eg studerer «Butikkledelse» ved NKI Fagskoler.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Grunnen til at eg valgte «Butikkledelse» som min studieretning, var fordi eg har siden min første jobb arbeidet innenfor kundeservice, varehandel og innkjøp.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Eg blei kjent med ONF høsten 2021, og har vore med på både på høstseminaret og jubileumsmarkeringen/årsmøtet i 2022.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Eg bestemte meg for å stille til val i ONF fordi eg ønsker å lære meir, eg ønsker å kunne stille sterkere som søker på eventuelle jobber innan ledelse og styring. Mest av alt bestemte eg meg for å stille til val i ONF fordi fordi eg håper eg kan gjere ein forskjell for medstudenter.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Som medlem i landsstyret skal eg delta på landsstyremøter og være med å ta politiske og organisatoriske val for organisasjonen. Eg håper eg skal kunne bidra positivt for de hjertesakene ONF jobber for.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Utdanning og verv vil alltid stille sterkt/høgt på prioriteringslista. Dette er noko eg vil setje av tid til og vise min interesse.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

For min del, som småbarnsmor, over 30 år og student, så er det å skape like forutsetninger og likestilling for alle studenter det eg brenner for. Eg tenker at mange småbarnsforeldre kanskje ikke tørr utdanne seg nettopp på grunn av økonomiske forpliktelser. Studiefinansieringen gjennom lånekassa er i dag ikke i stor nok grad tilpasset fagskolestudentene som ofte har høyere utgifter enn yngre studenter.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Studentdemokratiet er noko eg brenner for, og eg har jobba veldig hardt for at me skal få fleire studenter til å bli med i studentrådet. Kven skal/kan kjempe for medstudenter betre enn studenter sjølv?

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Eg har stor interesse for musikk og vokal. Ellers har jeg også en veldig stor glede av interiør, vinyltrykk og klistremerker.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Det som motiverer meg mest er det å kunne hjelpe andre i samme situasjon som meg. Som mor, student og over 30 år føler eg at me dessverre havner kjapt utanfor.  Eg ønsker også å kunne motivere og inspirere andre til å faktisk studere sjølv om man er forelder og over 30 år. Ein ting som inspirerer meg er faktisk å sjå arbeidet ONF gjer for studenter rundt omkring i Norge. Pågangsmotet til alle i ONF er både ein motivasjon og inspirasjon.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

At me skal kunne stille like sterkt som studenter innenfor høyere utdanning, og ha de same rettigheter og fordeler som andre studenter.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: