Anette Helleborg

Intervju av landsstyremedlem Edvart Aune

Navn, alder, verv i ONF? Edvart Aune, 33 år, styremedlem i landsstyret (gjennom suppleringsvalg til landsstyret i desember 2022). Hvor kommer du fra? Oslo og Lillestrøm Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Jeg studerer prosjektledelse ved Folkeuniversitetets fagskole i Oslo. Nå studerer jeg på fjerde og siste semester …

Intervju av landsstyremedlem Edvart Aune Les mer »

NHOs kompetansebarometer 2022 lansert

Norge befinner seg i en vedvarende yrkesfagskrise. Flest bedrifter melder at de har behov for ansatte med fagbrev eller fagskoleutdanning, slår NHOs kompetansebarometer for 2022 fast. Onsdag 15. februar lanserte NHO sitt årlige kompetansebarometer. Rapporten er utarbeidet av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og estimerer kompetansebehovet til NHOs medlemsbedrifter, basert …

NHOs kompetansebarometer 2022 lansert Les mer »

Intervju av landsstyremedlem Karianne Leikvoll Stokstad

Navn, alder, verv i ONF? Karianne Leikvoll Stokstad, 31 år gammel. Nyvalgt medlem av landsstyret, gjennom suppleringsvalg i november 2022. Hvor kommer du fra? Austrheim kommune, nord for Bergen. Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Eg studerer «Butikkledelse» ved NKI Fagskoler. Hvordan kom du frem til ditt valg …

Intervju av landsstyremedlem Karianne Leikvoll Stokstad Les mer »

Statsbudsjett 2023 – Krever sterkere satsning på fagskolene!

Rettssikkerheten til fagskolestudentene ONF er skuffet over at regjeringen ikke etablerer en nasjonal studentombudsordning for fagskolestudenter. Høsten 2019 ble det lovfestet at fagskolestudentene skal ha tilgang til et studentombud, og Hurdalsplattformen stadfester at det skal opprettes en nasjonal ordning. 10% av dagens fagskolestudenter har ikke tilgang på et studentombud, noe en nasjonal ordning ville løst. …

Statsbudsjett 2023 – Krever sterkere satsning på fagskolene! Les mer »

Lansering av levekårsundersøkelsen blant studenter innen høyere utdanning for 2021

  Onsdag 17. august lanserte Statistisk Sentralbyrå under Arendalsuka levekårsundersøkelsen blant studenter for 2021. Dette er den første levekårsundersøkelsen blant studenter innenfor høyere utdanning på 11 år. Levekårsundersøkelser blant studenter har tidligere blitt gjennomført i 1998, 2005 og 2010. I levekårsundersøkelsen for 2021 er fagskolestudentene for første gang representert. Undersøkelsen tar for seg en bred …

Lansering av levekårsundersøkelsen blant studenter innen høyere utdanning for 2021 Les mer »

Velkommen til ny politisk rådgiver

Kim Terje Loraas er ansatt som ny politisk rådgiver for ONF, og bringer med seg verdifull erfaring fra organisasjonslivet. Kim er utdannet sosialantropolog og lektor, og har lang erfaring som politisk rådgiver både nasjonalt og internasjonalt, fra organisasjoner som Redd Barna og Regnskogsfondet. Han har også jobbet som politisk rådgiver på Stortinget i en kortere periode, …

Velkommen til ny politisk rådgiver Les mer »