Intervju av påtroppende kontrollkomitemedlem Nils Magnus Øverby

Navn, alder, verv i ONF?

Nils Magnus Øverby, 23 år. Kontrollkomitemedlem.

Hvor kommer du fra?

Kommer fra Kongsvinger, bosatt i Kongsberg.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Industriell Digitalisering, Fagskolen i Viken.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Denne studieretningen virket mest riktig for meg med min bakgrunn og fremtidsutsiktene i mitt fagfelt.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Kjent til de i litt over 1 år, nytt medlem.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg bestemte meg for å stille til valg i ONF da jeg syntes det virket veldig interessant og det de holder på med er viktig for fagskolestudenene.

Hva innebærer ditt verv i ONF?

Som medlem av kontrollkomiteen skal vi svare på spørsmål fra de andre styrene rundt vedtekter og gi tolkninger på disse. Samt følge med at alt blir gjort i henhold til vedtektene til organisasjonen.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Usikker enda da jeg ikke har landet en jobb per dags dato.

Hva mener du er viktig for deg å prioritere i ditt arbeid i ONF fremover?

At organisasjonen følger vedtektene og gi gode tolkninger.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg?

Et godt studentdemokrati for meg er et demokrati som blir aktivt involvert av skolen og som blir hørt. Dette kan sees på som forebyggende da dette vil hjelpe med å forhindre dårlig kommunikasjon og andre problemer.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

På fritiden går det mye i dataspill og andre tingPC relatert.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Det som motiverer meg er fremtidsutsiktene for fagskolen.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: