Intervju av påtroppende kontrollkomitemedlem Alice Lavik Lammetun

Navn, alder, verv i ONF?

Alice Lavik Lammetun, 27 år gammel. Jeg er påtroppende kontrollkomitémedlem for perioden 22/23.

Hvor kommer du fra?

Kommer fra Askøy, en øy utenfor Bergen, men jeg bor i Bergen.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg er nettopp ferdig med å studere Advokatsekretær på NKI Fagskoler, over nett.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

I tidligere jobb hadde jeg arbeidsoppgaver som inkluderte klagehåndtering i en nemnd, hvor jeg fikk en kjærlighet for lover, regler og rutiner. Jeg synes papirarbeid og «tørt lesestoff» er spennende, og trives veldig med slike typer arbeidsoppgaver. Jeg visste ikke at det var noe kunne man faktisk studere, før jeg tilfeldigvis kom over studiet på utdanning.no.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg hørte om ONF da jeg var tillitsvalgt for studiet mitt, og fikk være med på høstseminaret i 2021. Dette blir min første periode i ONF.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg hørte litt om kontrollkomiteen (KK) under høstseminaret og syntes det virket interessant og spennende, men jeg bestemte meg ikke for å stille før på landsmøtet når jeg fikk litt mer informasjon om hva det innebar, og så at det var et behov for å strukturere komiteen litt mer, og det var noe jeg ønsket å være en del av. Interessene mine som nevnt over passer jo ganske greit innenfor et slikt arbeid, og jeg har et ønske om å utfordre meg selv litt mer også.

Hva innebærer ditt verv i ONF?

Som medlem i KK har man ansvar for å hjelpe resten av organisasjonen å tolke lover og vedtekter skulle det oppstå uenigheter, samt å passe på at vi opptrer i henhold til disse.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg er allerede godt vant med å kombinere jobb og studie over flere år, og tenker jeg har gode nok rutiner og kontroll over hverdagen min at jeg klarer å disponere tiden min på en god måte. Dette skal nok gå helt fint også i den kommende perioden.

Hva mener du er viktig for deg å prioritere i ditt arbeid i ONF fremover?

Det blir viktig å styrke KK nå når vi er fulltallig, og jobbe sammen med resten av organisasjonen for å sikre at ting flyter på best mulig måte. For å styrke KK i den neste perioden blir det viktig å lage et godt grunnlag for komiteen, slik at den kan forbli et styrket organ også i fremtiden. Min prioritering blir derfor å jobbe aktivt for å sikre dette arbeidet.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg?

Studentdemokrati for meg betyr at studentene er engasjerte i hverdagen sin, og tar aktivt del i denne. De viser tillit til sine representanter (tillitsvalgte, studentrådsledere, etc.) og viser at de ønsker å få det beste ut av sin egen studiehverdag, både faglig og sosialt.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg er glad i å lese, i historie og selvfølgelig tilbringe tid med venner og familie. Jeg er også veldig glad i å reise og å oppleve nye ting.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Jeg blir motivert av at andre lykkes, da får jeg også en drive om å lykkes selv. Jeg blir inspirert av gode samtaler, og av menneskene jeg har rundt meg.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: