Intervju av påtroppende hovedstyremedlem Ingrid Marie Aarre

Navn, alder og verv i ONF? 

Ingrid Marie Aarre, 27 år gammel.

Hovedstyremedlem for perioden 2021-22, og påtroppende hovedstyremedlem for perioden 2022-23.

Hvor kommer du fra? 

Jeg kommer fra Kvernaland i Rogaland, men er i dag bosatt i Oslo.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? 

Jeg har en høyere yrkesfaglig utdanning fra Norges grønne fagskole – Vea innen Botanisk design og ledelse.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning? 

Jeg er utdannet blomsterdekoratør og har jobbet med blomster siden 2013, men jeg tok ikke fagbrev før 2019. Jeg ønsket å videreutvikle meg i faget og da ble Vea det naturlige valget. På Vea gikk jeg på voksenopplæring for å ta fagbrev. Jeg kjente lærere og hadde snakket med studenter på fagskolen. Det var derfor ikke noe tvil om at jeg også skulle ta mesterutdanningen min der.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen? 

Dette blir min andre periode i ONF som hovedstyremedlem. Jeg har ikke hatt noen tidligere verv i organisasjonen.

Jeg ble kjent med ONF da jeg ble leder for Studentforum på Vea i 2019, selv om jeg ikke ble aktiv i organisasjonen før i fjor. Det var i oppkjøringen til Landsmøtet i 2021 at jeg ble virkelig kjent med organisasjonen. Da ble jeg kjent med hva ONF jobber og står for, og dette engasjerte med til å stille til verv i organisasjonen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg har nå sittet i hovedstyret i en periode, og dette har gitt meg lyst til å jobbe videre for fagskolestudentene. Jeg ønsker å fortsette å være med i det viktige arbeidet med å synliggjøre fagskolesektoren og styrke studentdemokratiene rundt om på de forskjellige institusjonene.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)? 

Som hovedstyremedlem har man ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Hovedstyret er det utøvende organet i organisasjonen, og har blant annet det øverste økonomiske ansvaret for organisasjonen. I tillegg kan man som tillitsvalgt få muligheten til å gjøre andre oppgaver på vegne av ONF, som for eksempel å delta på skolebesøk eller lignende.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF? 

Jeg har allerede gjort dette i ett år nå, og jeg synes dette har fungert bra så langt. Jeg er heldig som har en fleksibel arbeidsplass som ser verdien i det arbeidet jeg gjør i ONF og som er god til å tilrettelegge.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet? 

Fremover synes jeg det er viktig å kunne dra på flere skolebesøk for å synliggjøre oss ovenfor medlemmene våre. De siste to årene har det dessverre vært vanskelig å reise på grunn av pandemien og jeg mener det derfor er viktig å ha fokus på dette fremover.

I tillegg mener jeg det er viktig å prioritere arbeidet med å synliggjøre fagskolesektoren. Fagskolene skal ha samme status og like rettigheter som andre høyere utdanningsinstitusjoner. Jeg er også opptatt av at det skal jobbes for at fagskolen skal kunne tilby utdanninger innenfor Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR) nivå 6, 7, 8 og oppover. Praktisk kunnskap er like viktig som teoretisk kunnskap, og fagskolestudentene skal ha samme forutsetninger for å videreutdanne seg som høyskole- og universitetsstudenter.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig? 

Studentdemokratiet er en viktig plattform hvor studentene kan bli hørt. Det er et bindeledd mellom alle studentene og ledelsen på skolen. Studentene skal være med på å forme og forbedre sin studiehverdag. Mye av dette arbeidet kanaliseres gjennom et studentdemokrati. Det er derfor viktig med et fungerende studentdemokrati og at skolene legger til rette for og ser verdien i studentmedvirkning.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?
Jeg trives godt på tur. Når jeg får tid og været er fint så finner du meg ofte i Nordmarka. Jeg er også glad i å lage mat, og jeg liker å invitere til middag og hygge meg sammen med venner. Ellers liker jeg å skape ting, gjerne med ståltråd og botaniske materialer.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg? 

Jeg blir motivert av engasjerte mennesker, og av å se fremgang og endring når man jobber mot et felles mål.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover? 

Mitt største ønske fremover på vegne av fagskolestudentene er at fagskolesektoren blir mer synlig. Jeg ønsker at vår kunnskap og evner blir verdsatt og anerkjent i høyere grad. Mitt ønske er at alle vet hva høyere yrkesfaglig utdanning er, og hvor viktig fagskolen er for samfunnet i sin helhet.

 

 

 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: