Intervju av landstyremedlem Hans Christian Klepsvik

Navn, alder og verv i ONF?


– Hans Christian Klepsvik, 44 år gammel og medlem av landsstyret.

Hvor kommer du fra?


– Bor nå i Sola, men kjem fra Herøy kommune på Sunnmøre, ifra en liten bygd som heter Leinøya.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?


– Jeg har utdannet meg til tømrer i Ålesund, og studerer nå teknisk byggfag i Stavanger.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?


– Dette er noe eg har hatt lyst til i lang tid og når helsen begynte å skrante så fikk eg muligheten å studere teknisk byggfag.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


– Eg har kjent til dem nå i ca. ett år. Eg blei kjent med dem når eg havnet i styret til fagskolen i Stavanger.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


– Eg hadde et ønske om kunne utvikle meg sjøl som person og såg hvilket engasjement ONF hadde for sine politiske saker under mitt første møte med dem på høstseminaret. Dette motiverte meg til å bli aktiv i organisasjonen. Etter hvert så har eg fått sterkt ønske om å kunne være med å styrke fagskolene i Norge ut mot næringslivet. Fagskolen blir mer og mer viktig for næringslivet i fremtiden

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


– Eg har ikke funnet mitt ansvarsområde enda, men eg tenker arbeidet for styrke fagskolene mot distriktene og næringslivet er noe jeg ønsker å jobbe med.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?


– Det blir å kombinere mitt arbeid som eg har i skolen allerede, og planlegge god generelt.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?


– Det er å fortsette det politiske arbeidet med å få fagskolen opp på nivå 6,7 og 8, men også å fortsette arbeidet med å gjøre fagskolene bedre kjent for folket.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?


– Et godt studentdemokrati for meg er å styrke samholdet blant studentene. Nå er alle fag og klasser veldig adskilte og ingen kjenner hverandre og det er lite sosialt samhold generelt. dette er spesielt viktig for at vi skal finne våre egne styrker og begrensninger. Hvis vi kan styrke samholdet på tvers av ulike utdanninger så vil dette gjøre fagskolen sterkere og mer kjent i lokalsamfunnet.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?


– Fagskolen og ONF motiverer meg. Mitt engasjement gjør at eg vil forbedre meg. Det er mye som motiverer meg, men støtte fra folkene som er rundt meg gjør at eg ønsker å gjøre en forskjell.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?


– At fagskolene også skal kunne ligge på nivå 6, 7 og 8 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og at fagskolene blir bedre kjent i befolkningen. Mitt ønske er også at ONF tar opp kampen mot universitet- og høyskolesektoren.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: