Fagskolestudentene vil fremme høyere yrkesfaglig utdanning

ONF avholdt landsmøtet 2016 4. til 6. november på Sørmarka utenfor Oslo. Studenter fra 20 fagskoler var representert for å velge tillitsvalgte og vedta fagskolestudentenes politikk på høyere yrkesfaglig utdanning.  

Framover skal ONF jobbe for å løfte fagskolens plassering i det norske utdanningssystemet. Studentene mener det er behov for en selvstendig yrkesfaglig høyere utdanning som baserer seg på erfaringskunnskap og utviklingsarbeid. Leder Silje Kjørholt understreker at ONF vil fortsette å vektlegge yrkesrelevant fagskoleutdanning og arbeidslivets rolle i å utvikle studietilbudene.

  Vi ønsker å styrke fagskolens egne yrkesfaglige kvaliteter, og mener det best lar seg gjøre ved å etablere fagskolen som et likeverdig studietilbud med annen høyere utdanning. Det er yrkesfagenes svar på høyere utdanning, sier Kjørholt.  

Norge har en underdekning av fagskoleutdannende. Både NHO og LO har tatt til orde for å øke tilskudd og antall studieplasser til fagskolene. ONF vedtok søndag 6. november å fremme en nasjonal opptrappingsplan for studieplasser i fagskolen for å møte framtidens behov for fagskoleutdannede.

Landsmøtet vektla tiltak for å synliggjøre studiemulighetene i fagskolen til elever på ungdoms- og videregående skole.

   Vi trenger tiltak som stiller krav til rådgivningstjenesten om å informere om studier i fagskolen. Få har hørt om fagskolen og vet hvilke karrieremuligheter høyere yrkesfaglig utdanning tilbyr, sier leder Silje Kjørholt. 

Landsmøtet valgte de tillitsvalgte som skal lede ONF i 2017. Både leder Silje Kjørholt  og nestleder Christoffer Blaalid ble gjenvalgt av Landsmøtet. Til Hovedstyret ble Theodor Bjerke, Viljar Bjørnevik og Stian Hjelle valgt. Til Landsstyret Theodor Vidarssønn Langhoff, Morten A. Hansen, Sander Bjerkevoll, og Regine Evensen. 

Til den nyetablerte valgkomiteen ble Kristine Bjørgan Østby, Victoria Søyland og Sigrid Marie Skorpe Langeland valgt, og til kontrollkomiteen Karina D. Morales, Kristian W. Leira og Eivind Hammer. 

ONF er den eneste nasjonale interesseorganisasjonen for studenter i fagskolen og fremmer deres synspunkter. Studentorganisasjonen har vokst med over 1500 medlemmer siden landsmøtet 2015.


IMG_1254.jpg
Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: