Hva er, og hva jobber ONF for?

ONF er organisasjonen for alle fagskolestudenter i Norge. 

Det er en demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2012. I dag har ONF omtrent 8400 medlemmer fordelt på 24 fagskoler og støttemedlemmer. Studenter fra både offentlige og private fagskoler er medlem. 

Hva jobber ONF for? 

ONF er en organisasjon som jobber for fagskolestudentene og deres interesser.
Det ONF mener:

  • Fagskolen skal anerkjennes som høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng.
  • Fagskolestudenter skal tilgang til velferdstjenester i studentsamskipnadene. 
  • Studenter i fagskolen har krav på høy kvalitet i utdanningen som er tilpasset behov i arbeidslivet.

ONF ønsker, totalt sett, at fagskolen og fagskolestudentene skal likestilles på samme linje som alle andre studenter. Fagskoleutdanning må bli mer annerkjent i det totale arbeidssamfunnet. 

Hvordan er ONF bygd opp?
ONF er bygget opp av 5 forskjellige organ med Landsmøte som øverste organ. De resterende 4 organene innad i ONF er Landsstyre, Hovedstyre, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen.

Organisasjonen styres av medlemmene innad i ONF. Hvert år er det Landsmøte, det øverste styringsorganet i ONF, hvor medlemmene velger tillitsvalgte som skal være med på å drifte og utvikle ONF som organisasjon. På Landsmøtet stiller representanter fra de forskjellige medlemslagene og diskuterer og vedtar forslag som kan komme fagskolene og fagskolestudentene til gode.

I Hovedstyret sitter 5 tillitsvalgte, inkludert leder og nestleder, som er valgt inn på Landsmøte. Hovedoppgaven deres er å lede organisasjonen i samsvar med vedtektene, og vedtak fattet av landsmøtet, landsstyret og hovedstyret. 

Landsstyret består av 11 tillitsvalgte og er organisasjonens øverste politiske og organisatoriske organ når landsmøtet ikke er samlet, og består av 6 ordinære medlemmer og hovedstyret, totalt 11 personer. Landsstyret følger opp regionene der ONF har medlemmer. Hvert medlem har ansvar for studentdemokratiene i hver sin region.

Kontrollkomiteen er ONF sitt eget kontrollorgan, og består av 3 medlemmer. Kontrollkomiteen skal sørge for at alt som skjer innad i ONF følger lover og vedtekter.

Valgkomiteen i ONF skal finne kandidater og innstille til valg for alle tillitsverv i organisasjonen, unntatt kandidater til sin egen komité. Valgkomiteen består av 3 medlemmer. 

 

Kontakt: Stian Hjelle, post@fagskolestudent.no, T: 92867971 

 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: