Intervju med påtroppende landsstyremedlem Finn Jacobsen

Navn, alder og verv i ONF?

Finn Jacobsen, 31 år gammel.
Påtroppende landsstyremedlem.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Bergen, “Perlen mellom de syv fjell”.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerer Dekksoffiser ved Fagskolen i Hordaland, Bergen.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Jeg har jobbet 12 år i Sjøforsvaret med bla. minerydning nasjonalt og internasjonalt, og følte for å ta et nytt steg videre i den militære karrieren min.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg fikk mitt første kjennskap til ONF da jeg begynte å studere ved fagskolen, og jeg engasjerte meg raskt i spørsmål knyttet til den maritime fagskoleutdanningen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg ville lære mer om hvordan de andre fagskolemiljøene fungerer, hva som er de felles utfordringene for fagskolestudentene og hvordan vi arbeider for å løse disse til studentenes beste.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Som landsstyremedlem så sitter jeg som medlem av det øverste organet i ONF mellom landsmøtene. I landsstyret jobber vi med et mangfold av både politiske og organisatoriske saker som landsstyret skal fatte beslutninger i mellom landsmøtene. Jeg håper også å få lære mer om resten av fagskolesektoren gjennom dette arbeidet.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Selv om jeg er evig glad i skippertaksmetoden, har jeg på mine eldre dager lært å strukturere hverdagen min såpass at jeg finner tid til det meste. Mye kommer heldigvis gratis med både engasjement og humør rundt utfordringen jeg står overfor. Jeg mener en generell regel er å tenke mindre på at man har så mye å gjøre, og heller rette energien mot å faktisk gjøre det.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg mener at ONF skal stå i front for å sørge for at studiepoeng tilegnet på fagskolen skal gi kompetanse på samme nivå som på universitet og høyskole, samt bidra til å heve fagskolesektoren som en helhet gjennom å stille tydelige forventninger til institusjonene vi studerer ved.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Studentdemokratiet er svært viktig for oss, da vi til syvende og sist er «kundene» til fagskolene. Et godt studentdemokrati lar alle studentene bli hørt og bidrar til å skape de beste løsningene for studentene selv. Et velfungerende studentdemokrati har nok mange merket verdien av under det siste årets prøvelser.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg er en ivrig alpinist og bruker så mye tid av året som mulig til å stå med ski på beina. Utover dette er musikk, fotball og seiling også viktige hobbyer for meg, men de kommer helt klart i andre rekke.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Å oppleve gjennomslag og resultat av det arbeidet jeg gjør, og kunne se utviklingen av det arbeidet over tid.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

At fagskoleutdanning skal bli gitt lik uttelling som utdannelser ved universitet og høyskole, samt at flere fagskolestudenter også ønsker å studere videre og får fullført en videreutdanning etter fullført fagskole. Det er viktig å skape de beste forutsetningene for at man faktisk kan «lære hele livet” (med referanse til regjeringens kompetansereform fra 2019-2020).

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: