Intervju med påtroppende landsstyremedlem Bendik Mong  

Navn, alder, verv i ONF?

Bendik Mong, 27 år gammel.
Påtroppende medlem av Landsstyret.

Hvor kommer du fra?

Kongsberg

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerer Industriell digitalisering ved Fagskolen i Viken, avdeling Kongsberg.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Jeg hørte om linjen fra en bekjent da linjen kun har eksistert 4 år.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Som ny student på fagskolen ble jeg valgt inn som nestleder i Studentrådsstyret, og jeg ble da invitert til høstseminaret til ONF hvor jeg ble kjent med organisasjonen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg ønsker å være med å forbedre statusen til fagskoler, ettersom jeg synes høyere yrkesfaglig utdanning er viktig for samfunnet.

Hva innebærer ditt verv i ONF ?

Som landstyremedlem er jeg med på å ta viktige politiske og organisatoriske beslutninger for ONF.
 

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

For min del handler dette kun om å sette ONF som en prioritet utenom jobb.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

En av de viktigste sakene jeg synes ONF arbeider med er å få utdanningen opp på NKR nivå 6, slik at den er likeverdig en bachelorutdanning. Det viktigste virkemidlet her er å jobbe med politisk påvirkning overfor politikere og fagskolesektoren.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati er et organ som fremhever studentenes stemme og fører studentenes sak. Det er viktig at studentene ved fagskolen blir godt ivaretatt. Med et godt studentdemokrati vill det føre til økt kvalitet på utdanningen, bedre mental helse og trivsel, gjennom at studentene gir tilbakemeldinger til skolen som gjør at de må iverksette tiltak når det er utfordringer.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg liker å stå på snowboard, skru på bil og drive med 3D-printing.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Det som motiverer meg er å kunne finne kreative løsninger på problemer.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

At fagskoleutdanningen blir likestilt med universitetsutdanning og dermed gjøre det enklere for studenter å søke jobb, videreutdanne seg og få den statusen de fortjener i samfunnet.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: