Intervju med påtroppende hovedstyremedlem Åse Nerol Kleven

Navn, alder, verv i ONF?

Åse Nerol Kleven, 25 år gammel.
Landsstyremedlem/påtroppende medlem av Hovedstyret.

Hvor kommer du fra?

Jeg vokste opp i Hol i Hallingdal, og nå bor jeg i Kongsberg.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg har en høyere fagskolegrad i Mekatronikk fra Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg, også har jeg fagbrev som automatiker.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Fagskolestudier ble et naturlig valg for meg. Etter min mening er det den beste høyere utdanningen for fagarbeidere, og gir mange jobbmuligheter etter endt studie. Jeg valgte mekatronikk fordi man lærer mer om både elektro- og maskinfag, og det bygger godt på det fagbrevet jeg har.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg hørte litt om ONF som student, men ble bedre kjent med organisasjonen da deltok på landsmøtet våren 2019, og jeg har vært med i Landsstyret siden da.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg hadde et ønske om å jobbe for fagskolestudentene. Både å jobbe for studentenes hverdag, og å synliggjøre den høyere yrkesfaglige utdanningen.

Hva innebærer ditt verv i ONF ?

Hovedstyret er det utøvende organet i ONF. Hovedstyret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer, og som medlem av Hovedstyret har jeg medansvar for den daglig driften av organisasjonen.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg mener at alt man brenner for, det har man tid til. Det meste av hovedstyrets møter foregår i helger eller på kveldstid, og lar seg kombinere med fast jobb.


Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg mener det er viktig å fortsette det viktige arbeidet med å synliggjøre den høyere yrkesfaglige utdanningen, styrke studentdemokratiet, og jobbe med å få utdanningen opp på Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR) nivå 6. Alle i ONF er, eller har vært fagskolestudenter. Det gjør det enkelt å relatere til jobben vi gjør, og hvorfor vi gjør det.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

For meg er et godt studentdemokrati en plattform hvor fagskolestudentene blir hørt, og får medvirke egen hverdag. Studentene er de viktigste i en utdanningsinstitusjon, og da er det helt nødvendig at studentene og ledelsen har løpende dialog for å ivareta studentene.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg trives godt med tursekk på fjellet, eller på hobbyverkstedet med ett eller annet elektronikkprosjekt eller å jobbe med en “duppedings” av noe slag. Ellers liker jeg å fly racingdrone og fikse den (jeg er god på å krasje i bakken!).

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Å se fremgang og endringer er en stor motivasjonsfaktor for meg.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

At vi fortsetter å synliggjøre utdanningen vår, slik at alle vet hva en høyere fagskolegrad er – og hva vi kan!

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: