Høstseminar i studentdemokrati 2022

Deltakere (Foto: Tor Lindseth)

Helgen 25.-27. november var ONF igjen samlet til høstseminar i studentdemokrati. Tema i år var studentmedvirkning, og i år var administrasjon og ledelse ved fagskolene også invitert. Målet for høstseminaret var å se hvordan studentene og fagskolene kan samarbeide for å skape en god kultur for studentmedvirkning i fagskolesektoren.

Stemning var god gjennom hele helgen, og det var tydelig at deltakerne var svært engasjerte. Gjennom helgen ble det diskutert både utfordringer tilknyttet studentmedvirkningen ved fagskolene, og reflektert hvordan man kan bygge velfungerende studentdemokrati.

Det var i år rekordstor påmelding til arrangementet med nesten hundre deltakere. «Det var svært gledelig at det i år deltok så mange studentrepresentanter fra medlemslagene våre. Ekstra hyggelig var det å også kunne invitere administrasjonen og ledelsen ved fagskolene, og lytte til de gode diskusjonene som oppstod mellom studentene og fagskolene», sier leder av ONF Henning Skau.

Workshops og paneldebatter

Fra venstre: Nils Harsjøen (Studentrådsleder, Fagskolen Innlandet), Amalie Våtevik (Studentrådsleder, Fagskolen Møre og Romsdal) og Niklas Frogner (Project manager, Noroff fagskole)

Gjennom workshops og paneldebatter fikk ONF mange innspill som organisasjonen tar med seg videre i sitt arbeid for å styrke studentdemokratiene ved fagskolene. Overordnet opplevde deltakerne stort sett mange av de samme utfordringene, men noen av problemstillingene var også til dels ulike, avhengig av størrelse på fagskolen og hvilken utdanningsform fagskolen tilbyr (nett-, deltid- eller heltidsutdanninger).

Utfordringer som mangel på formalisering av studentmedvirkningen og kontinuitet blant studentene, uklare rolleforventninger og utfordringer knyttet til kommunikasjon, var noe av det som gikk igjen i tilbakemeldingene. Deltakerne diskuterte også mulige løsninger som å inkludere studentene tidligere i semesteret og presisere viktigheten bak studentmedvirkning, revidere rutiner for studentmedvirkning, bruke ONF i enda større grad, tydeligere definering av roller, flere treffpunkter, og bedre tilrettelegging og undervisning fra skolen i studentdemokrati. ONF vil nå gå videre i arbeidet med å sammenfatte alle disse tilbakemeldingene.

Forslagsskriving til Landsmøtet

Nestleder i ONF Thea Tuset (Foto: Tor Lindseth).

Under høstseminaret var det også satt av tid til forslagsskriving til landsmøtet, og ONFs styringsdokumenter ble presentert. «Landsmøtet vårt er det viktigste politiske organet vi har i organisasjonen, og jeg håper med dette at vi mobiliserer medlemslagene våre til å sende inn forslag til landsmøtet. Landsmøtet blir arrangert 24.-26. mars 2023 og innkalling blir sendt ut i desember, så hold av datoen», sier nestleder i ONF Thea Tuset.

Sosial møteplass

stseminaret er også et viktig sosialt møtepunkt for organisasjonen, og lørdag kveld ble det arrangert kostymemiddag, og det var gledelig å se at det heller ikke i år stod på kreativiteten. I tillegg ble deltakerne underholdt med stand-up av komiker Hallvard Dyrnes.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: