Studentdemokratisk Fagdag 29. april

ONF inviterer til Studentdemokratisk Fagdag  i Bergen. Vi vil sette fagskolestudenters utdannings- og yrkesframtid på agendaen med foredrag og workshops om politikk og studentdemokrati. Denne gangen for studentråd på Vestlandet, bestående av Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland. 

Vi har invitert følgende personer til å holde foredrag for studentene:

·      Arvid Ellingsen, leder for Nasjonalt Fagskoleråd og spesialrådgiver i LO

·      Roald Kvamme, Styreleder for Fagskolstyret i Hordaland

Sted: Fagskolen i Hordaland, studiested Nordnes
Haugeveien 28, Bergen

Dato: 29.04


ONF inviterer til Studentdemokratisk Fagdag i Bergen på Fagskolen i Hordaland, studiested Nordnes. Bilde: Hordaland Fylkeskommune

ONF inviterer til Studentdemokratisk Fagdag i Bergen på Fagskolen i Hordaland, studiested Nordnes. Bilde: Hordaland Fylkeskommune

Tid: Faglig program 11:30 – 17:30
Sosialt program fra 18:00

Påmelding innen 9. april til post@fagskolestudent.no

Invitasjon finner du også her. 

Vi gleder oss!

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: