Gjør om fagskolepoengene dine til studiepoeng

Gjennom Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (også omtalt som Fagskoleloven) får alle fagskolestudenter studiepoeng for fagskoleutdanningen sin. Loven tredde i kraft 1. juli 2018. Også tidligere fagskolestudenter som har mottatt fagskolepoeng gjennom sin utdannelse før 1. juli 2018 vil også ha rett til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i vitnemålet sitt. Denne retten er allikevel kun gyldig i et begrenset tidsrom gjennom en overgangsordning for tidligere studenter. Retten til å få skrevet ut et nytt vitnemål for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng oppheves 31. desember 2020. Etter denne datoen vil du ikke kunne få nytt vitnemål.

Det er tilstrekkelig med denne bekreftelsen
Du trenger imidlertid ikke å bestille nytt vitnemål for å få bekreftet at dine fagskolepoeng er å regne som studiepoeng. Dersom du legger ved dette skrivet fra Kunnskapsdepartementet sammen med ditt vitnemål så vil det være tilstrekkelig bekreftelse.

Hvordan går jeg fram for å få omgjort vitnemålet?
Dersom du allikevel ønsker nytt vitnemål så er det fagskolen du har gått på som skal omgjøre fagskolepoengene dine til studiepoeng. Dette skjer ikke automatisk, men krever at du tar kontakt med fagskolen og ber om et nytt vitnemål med studiepoeng.

Ta kontakt med din fagskole i god tid før fristen
Den offisielle fristen for omgjøring av vitnemål fra fagskolene sin side er 31. desember 2020. Husk derfor å ta kontakt med fagskolen du har mottatt ditt vitnemål fra i god tid før fristen utløper og fagskolene tar juleferie, slik at fagskolen har tid til å endre ditt vitnemål innen den gitte fristen.

Koster det penger?
Fagskolene kan ta et gebyr for å utstede nytt vitnemål. 

§19 i Fagskoleloven sier “ Ved overgangen til betegnelsen fagskolepoeng til studiepoeng skal fagskolene skrive ut nye vitnemål til de tidligere studentene som ønsker det. Fagskolen kan kreve at disse dekker utgiftene til utstedelse av det nye vitnemålet”

ONF har mottatt flere henvendelser fra studenter som reagerer på høye gebyrer for å få nytt vitnemål. Standardbeløpet på gebyr for saksbehandling og utskrift av nytt vitnemål blant fagskolene ligger per i dag på 1000 – 1500 kroner. Dette mener ONF er for høyt og skulle helst sett at dette var mye lavere. ONF mener Fagskolene skal kunne dokumentere ved forespørsel de faktiske kostnadene de har ved produsering av nye vitnemål. 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: