Høye forventninger til ny regjering

Den nye regjeringen lover å satse på økt kvalitet i fagskolene, og vil likestille fagskolestudenter med andre studenter. Det forplikter, mener fungerende leder i ONF, Christoffer Blaalid

For første gang er fagskolene omtalt i regjeringserklæringen. Solberg II-regjeringen vil satse på kvalitet i fagskolen og styrkede rettigheter for studentene.

 – Vi er glade for at regjeringen signaliserer at de vil satse på fagskole allerede i regjeringserklæringen, og vi forventer at det følges opp i arbeidet med ny fagskolelov, sier Blaalid. 

Jeløy-erklæringen inneholder løfter om bedre overgangsordninger mellom fagskole og høyskole/universitet, og at fagskolestudenter skal bli likestilt med andre studenter. 

 – Det er på høy tid at fagskolestudentene sikres reell likestilling med andre studenter. Fagskolestudenter må få studiepoeng, bedre studentvelferd, og fagskolestudier må gi tilleggspoeng for opptak til universitets- og høyskoleutdanning. Derfor vil ONF følge arbeidet med ny fagskolelov tett, for å sikre at studentene får de rettighetene vi er blitt lovet, avslutter Blaalid.

Her kan du lese formuleringene om fagskoler i regjeringserklæringen:


Kilde: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Tilgjengelig på regjeringen.no

Kilde: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Tilgjengelig på regjeringen.no

 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: