Regionsansvarlige for studentdemokratiet i fagskolen

I 2017 vil medlemmer i ONFs Landsstyre ha ansvar for hver sin region for å følge opp studentdemokratiene i fagskolen.

ONF har vedtatt å gi seks tillitsvalgte i Landsstyret ansvar for studentdemokratier i hver sin region av landet. Regionsansvarlige vil være en kontaktperson for studentrådene. De vil blant annet oppfordre til innspill på saker organisasjonen jobber med sentralt. 

       Vi har mål om å styrke engasjementet blant studentene i saker som påvirker deres studiehverdag og på den måten bygge opp studentdemokratiet i fagskolen. Både der vi har medlemmer og der vi fortsatt jobber med å få det, sier leder Silje Kjørholt.

ONF har ennå ikke medlemmer i Nord-Norge, selv om det er 15 fagskoler i landets nordligste fylker, Finnmark, Troms og Nordland.

De regionsansvarlige for 2017 er Anders Dahl med ansvar for fagskoler i fylkene i Midt-Norge, Sander Bjerkevoll for Vestlandet, Regine Evensen for Sørlandet, Einar T. Lervik for fylker på Østlandet-vest og Theodor Vidarssønn Langhoff for fagskolene på Innlandet. Morten A. Hansen har ansvar for Østlandet-øst og vil i tillegg være kontaktperson for fagskoler i Nord-Norge som ikke er medlem i ONF. 

Kontaktinformasjon til regionsansvarlige i Landsstyret finner du her.

 

 

Oversikt over regioner i ONF:

Østlandet øst        Oslo, Akershus og Østfold

Østlandet vest      Buskerud, Vestfold og Telemark

Sørlandet              Aust-Agder og Vest-Agder

Vestlandet            Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane,

Innlandet              Oppland og Hedmark

Midt-Norge          Trøndelag og Møre og Romsdal

Nord-Norge          Finnmark, Troms, Nordland

 

 

Kontakt: Stian Hjelle stian@fagskolestudent.no  T: 92867971 

 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: