Landsmøtet 2023

ONF Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter Foto: Tor Lindseth

Årets landsmøte i ONF ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen fredag 24. – søndag 26. mars. Med rekordmange påmeldte studenter og en spennende debatt om HYU 2030 som innledning lå alt til rette for en flott helg med gode diskusjoner, spennende forslag til politikk og godt sosialt samhold.

Landsmøte er det høyeste beslutningsorganet i ONF og den viktigste årlige møteplassen for ONF, både som et politisk verksted og som et sosialt samlingspunkt for medlemmene. Det var svært gledelig å se så mange påmeldte studenter, det viser at vi som organisasjon gjør noe riktig. Det ble fort et stort engasjement og samhold blant medlemmene som var tilstede. I løpet av helgen var det over 80 personer til stede, inkludert gjester og innledere. Nyvalgt leder Thea Tuset synes helgen gikk over all forventing.

-Jeg er svært fornøyd med et godt gjennomført landsmøte hvor det ble vedtatt mye god og viktig politikk og prioriteringer for ONF for den neste perioden. Det gir et ekstra energitilskudd til organisasjonen fremover med et så godt oppmøte og kontinuerlig stort engasjement fra medlemmene gjennom hele landsmøtet­­, sier Tuset

Thea Tuset nyvalgt leder av ONF

Nyvalgt leder av ONF Thea Tuset Foto: Tor Lindseth

En viktig del av Landsmøtet er å velge nye tillitsvalgte for det kommende året. Ledervervet i organisasjonen er et toårig verv og var på valg i år. På landsmøtet fikk Thea Tuset tilliten til å lede Organisasjon for Norske Fagskolestudenter den kommende perioden. Thea har vært fungerende leder, og tar nå offisielt over etter Henning Skau som gikk av etter flere år i ONF. Thea har tidligere vært nestleder og har lang erfaring fra ONF, og vi er sikre på at hun kommer til å fortsette kampen for fagskolestudentenes rettigheter og stå sterkt i kampen for å sikre studentene får de gjennomslagene de fortjener.

Som jeg har påpekt i helgen – vi fagskolestudenter fortjener at samfunnet vet hva vi kan, og ikke bare det – men at vi kan. Derfor vil jeg i året som kommer fortsette arbeidet med å synliggjøre oss fagskolestudenter, og sørge for at kunnskapen og kompetansen vi innehar blir anerkjent.

Politikk fremover

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og det er på landsmøtet studentene møtes for å vedta hva som skal være ONFs satsingspunkter fremover. Studentene har gitt organisasjonen en tydelig pekepinn på hva de ønsker av politikk og nå er det opp til oss tillitsvalgte å stå på for gjennomslag sier Tuset. Under ligger de viktigste vedtatte punktene fra landsmøtet 2023.

Digital studentsamskipnad

Studenter på nett skal ha tilgang på velferdstilbud de har behov for. De tilbudene samskipnadene tilbyr i dag er ikke tilstrekkelig tilpasset nettstudentenes behov. Ved å opprette en digital samskipnad vil det finnes en institusjon som er dedikert til å utelukkende tilby velferdsordninger tilpasset nettstudentenes behov og andre studenter som befinner seg i desentraliserte strøk.

Inkludering i dagpenger og sykelønnsordningen

Selv om studenter betaler skatt på lik linje med andre arbeidstakere, får ikke studenter rett på dagpenger før de eventuelt avslutter studiet. Studenter som blir sykemeldt under studietiden, har i dag kun rett på sykepenger under visse forutsetninger. Mange studenter med behov for å jobbe vedsiden av studiene faller utenfor disse unntakene, og får ikke sykepenger ved sykemelding.

Inntektsgrensa for å kunne få studiestøtte må bli høyere

I dag er inntekts- og formuesgrensen for studiestøtten fra Lånekassen såpass lav at den setter barrierer for at etablerte studenter kan ta i bruk
ordningen. Årsaken er at denne studentgruppen har større økonomiske forpliktelser som resulterer i større utgifter. Dette gjør også at færre kan ta en utdannelse. Derfor må Inntekts- og formuesgrensen for studiestøtten være høyere.

Nytt æresmedlem i ONF

Fra høyre: Tidligere leder Henning Skau og nytt æresmedlem Gry Benedikte Sterner
Foto: Tor Lindseth

Gry Benedikte Sterner ble av landsmøtet utropt til æresmedlem av Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter for fremragende innsats for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning og fagskolestudentenes rettigheter.

Benedikte Sterner er og har alltid vært en stor pådriver for yrkesfag og høyere yrkesfaglig utdanning. Hun har særlig bidratt med å fremme fagskolestudentenes stemme og poengtert viktigheten av den. Sterner var hovedinitiativtaker for opprettelsen av ONF, og var en nøkkelperson i arbeidet med stiftelsen av organisasjonen i 2012. Hun bidro med opplæring og tilrettelegging for de studenttillitsvalgte helt fra starten for at de skulle føle seg trygge og ivaretatt i sin rolle. Vi kan trygt si at ONF ikke ville vært den samme uten hennes arbeid og engasjement. Det er svært få som kan sammenligne seg med Benedikte sin kunnskap og fremragende engasjement for fagskolesektoren, fagskolestudentene og hennes iver for å løfte oss frem

Nye tillitsvalgte for 2023-2024

Vi er glad for å få med mange nye tillitsvalgte i organisasjonen det kommende året og gleder oss til å samarbeide med dere for å utvikle organisasjonen videre og jobbe for fagskolestudentenes interesser. De nye tillitsvalgte tiltrår fra 01.07.2023 og består av følgende:

Nestleder: Ingrid Marie Aarre (trer i kraft 1. april)

Hovedstyret: 
Kristoffer Myklebust Egset
Niklas Frogner
Finn Jacobsen

Landsstyret:
Karianne Leikvoll Stokstad
Hans Christian Klepsvik
Edvard Aune
Vetle Morales Ree
Tom Alexander Østensen
Kaeophailin Lueangphinvo

Vara til landsstyret: 1. Vara: Dani Thomassen 2. Vara: Kent Giskeødegård

Kontrollkomiteen:
Lennart Tveita
Alice Lavik Lammetun 

Valgkomiteen:
Bendik Mong
Inger Johanne Tjelta Hivand
Annica Marie Fosli
Vilja Houen Askelund

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: