100 nye studieplasser til høyere yrkesfaglig utdanning 

I dag ble forslag til statsbudsjett for 2020 lagt fram.  En gladnyhet til alle studenter er at regjeringen foreslår å innføre 11 måneders studiestøtte, og det blir da mulig å få lån og stipend for alle månedene man studerer. Høyere yrkesfaglig utdanning får en økning i tilskudd på 58 millioner sammenlignet med budsjettet for 2019, og det er det avsatt 3,5 millioner til 100 nye studieplasser i 2020. 

Det blir foreslått et tilskudd på 825 millioner kroner til fagskolesektoren, noe som er en økning 58 millioner sammenlignet med budsjettet for 2019. i tilskuddet skal 782,1 millioner gå til drift av fagskoler og 43,2 millioner kroner skal være midler institusjonene kan søke på for å videreutvikle høyere yrkesfaglig utdanning. Til opprettelse av flere studieplasser er det satt av 3,5 millioner til 100 nye studieplasser. 

Leder i ONF Wictor Østvand Jensen mener det er veldig bra at det opprettes nye studieplasser, men synes det er en beskjeden økning. I NHO sitt kompetansebarometer 2019 kommer det fram at 52% av de spurte bedriftene har behov for høyere yrkesfaglig utdanning. Det viser at det er en etterspørsel etter kompetansen til fagskolestudentene. Jensen etterlyser en nasjonal opptrappingsplan for antall studieplasser for å dekke bedriftenes kompetansebehov i tiden framover.

En opptrappingsplan er også viktig for å gi forutsigbarhet til utdanningsinstitusjonene. Skolene vil da få bedre tid til å legge til rette for en vekst i antall studenter, samtidig som skolene sikrer god arbeidsrelevans og kvalitet på utdanningstilbudet.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: