Vil du påvirke fagskolesektoren?

Er du, eller har du vært, fagskolestudent og vil påvirke fagskolesektoren? Nå har du sjansen, vi skal supplere inn fire kandidater til organisasjonen!

HVA ER ONF

ONF ivaretar dine interesser som fagskolestudent. Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon som forsvarer dine rettigheter under og etter studietiden. Høres dette interessant ut? Les mer om ONF her.

DETTE KAN DU SØKE PÅ

Hovedstyret (HS) – Ett ledig verv

Som et av medlemmene i hovedstyret er du er med på å styre organisasjonen, og deltar på hoved- og landsstyremøter. Vervet er frivillig og du er selv med å bestemme hvilke ansvarsområder du ønsker å jobbe med.  

Landsstyret (LS) – Ett ledig verv

I landsstyret sitter det seks ordinære medlemmer og hovedstyret. Landsstyret tar de viktigste politiske og organisatoriske beslutningene mellom landsmøtene. Som medlem i landsstyret får du en bred politisk erfaring som er verdifull å ta seg med videre inn i arbeidslivet. Vervet er frivillig.

Kontrollkomiteen (KK) – Ett ledig verv 

Dette er ONFs kontrollorgan som består av tre medlemmer. Det er viktig å være objektiv og vurdere saker ut ifra organisasjonens egne vedtekter, retningslinjer og norsk lov.  Vervet er frivillig.

Valgkomitéen (VK) – Ett ledig verv

Valgkomiteen består av tre medlemmer, som skal finne de best egnede kandidatene for vervene i ONF. De innstiller og intervjuer aktuelle kandidater til landsmøtet, og supplerer kandidater om nødvendig. Vervet er frivillig.

Du kan lese mer om vervene her

DETTE SKAL DU HA MED I SØKNADEN 

  • Fullt navn

  • Fødselsdato

  • Mobilnummer og mailadresse

  • Studiested/tidligere studiested

  • Hvilket verv du søker på

  • Et avsnitt om deg selv og hvorfor du passer til vervet

SØKNADSFRIST: ONSDAG 6. NOVEMBER. 

Søknaden sendes til valgkomiteen@fagskolestudent.no

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: