Lansering av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2019

26. september ble det andre Studiebarometeret for fagskolestudenter lansert. Nesten 7000 studenter fordelt på over 500 utdanningstilbud ved 74 fagskoler har sagt sin mening, og resultatene viser at fagskolestudentene er overordnet godt fornøyd med utdanningene sine. 

ONF v/ leder Wictor Jensen deltok i panelsamtalen om kvalitetsutfordninger i fagskolesektoren på NOKUTs frokostmøte. Wictor kommenterte studiebarometeret og pratet om viktigheten av studentmedvirkning, studentdemokrati og arbeidsrelevans.  

ONF mener det er viktig at det etableres fagråd for hvert enkelt fagområde. Fagråd bidrar til kontinuerlig oppdatering av studieplanene på fagskoleutdanninger og styrker samarbeid mellom fagskolen, studentene og arbeids-/ næringslivet. ONF etterlyste også at høyere yrkesfaglig utdanning bør omtales i kommende stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning fordi utdanningssektorene kan lære av hverandre og bør sees i sammenheng. 

 

Resultatene fra Studiebarometeret 2019 finner du her: 

https://www.nokut.no/nyheter/fagskolestudentene-studerer-mye-og-klager-lite 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: