NHOs kompetansebarometer 2022 lansert

Norge befinner seg i en vedvarende yrkesfagskrise. Flest bedrifter melder at de har behov for ansatte med fagbrev eller fagskoleutdanning, slår NHOs kompetansebarometer for 2022 fast.

Onsdag 15. februar lanserte NHO sitt årlige kompetansebarometer. Rapporten er utarbeidet av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og estimerer kompetansebehovet til NHOs medlemsbedrifter, basert på svar fra en fjerdedel av medlemmene.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel la vekt på at kompetansebehovene bare øker og at fagskolesektoren er helt avgjørende for å dekke det økende behovet. Han understreket at regjeringen på dette feltet har store ambisjoner og fortalte at Utsynsmeldinga som kommer i vår inneholder en tiltakspakke.

I år, som tidligere, viser barometeret at det er en alvorlig mangel på fagarbeidere, lærlinger og fagskoleutdannede. Både NIFU og NHO gir uttrykk for at dette er en trend vi har sett over tid og derfor uttrykk for en klar tendens.

– Vi har lenge jobbet for at det må tas politiske grep for å gjøre noe med den vedvarende alvorlige mangelen på fagskoleutdannede. Vi er derfor glade for at regjeringen nå bekrefter at dette blir sentralt i Utsynsmeldinga, at det skal komme en egen Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning og at regjeringen vil være svært ambisiøse på sektorens vegne, sier Thea Tuset, fungerende leder i ONF.

I kompetansebarometeret svarer 65% av bedriftene at de har et udekket kompetansebehov, og 12% svarer at de har det i stor grad. Transport, bygg, håndverk og tekniske fag er blant de områdene hvor det er størst udekkede behov.

61% av bedriftene trenger flere med fagbrev/svennebrev, mens 53% svarer de trenger flere fagskoleutdannede. 4 av 10 bedrifter har større behov enn de får dekket innen IKT-kompetanse.

Rapporten estimerer at NHOs medlemsbedrifter mangler 38000 arbeidstakere fordelt på drøyt 12000 med videregående utdanning, 11000 med fagskoleutdanning, 7000 med bachelorgrad fra universitet/høyskole og 6000 med mastergrad fra universitet/høyskole.

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid understreket under lanseringen at det aller viktigste er å sikre nok kompetanse. Han sa videre at en viktig strategi er å jobbe med de som allerede er i bedriften. En annen viktig strategi er også å få de som er utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet igjen. Han la vekt på at bedriftene har et stort behov for kompetansen yrkesfag og fagskole gir.

– Som Almlid understreker er det positivt at mange bedrifter ønsker å øke kompetansen til dagens ansatte. Dette krever gode systemer for etter- og videreutdanning, noe fagskolene er godt rigga for å tilby, sier Thea Tuset.

Almlid var opptatt av at både bedriftene og myndighetene må investere i at det blir nok rett kompetanse og at dette koster. Men, understreket Almlid, «Hvis du synes det er dyrt med kompetanse, prøv inkompetanse».

– Skal vi møte denne kompetansekrisen på en effektiv måte krever det også at vi finansierer fagskolesektoren på en mer solid, effektiv og rettferdig måte. Det er nødvendig for at skolene i enda større grad kan utvikle videre- og etterutdanningsprogrammer av høy kvalitet med direkte relevans for bedriftene, sier Tuset videre.

Utdrag og oppsummeringer av rapporten, samt hele rapporten, kan du lese her: https://www.hvatrengernorge.no/

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: