Utnevnt til æresmedlem i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)

Det er ikke hvem som helst som får æresbevisning i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF). Faktisk er det ingen, før nå, som har fått den hederlige betegnelsen. Landsmøte i ONF vedtok at Arvid Ellingsen skulle tildeles organisasjonens første æresmedlemskap.

I henhold til ONFs vedtekter kan æresmedlemskap tildeles enkeltpersoner som på en særlig fremragende måte har tjentorganisasjonens sak. Ellingsen strekker seg lang for, og på vegne av, fagskolestudentene. Minst like nevneverdig som det komiteen trekker frem (under), er hans fravikelse fra den hellige fredagstacoen med familien, for å lede ONFs politiske debatt på Landsmøte.

LES OGSÅ: Vinneren av den politiske debatten er høyere yrkesfaglig utdanning!

Det var ingen tvil hos landsmøte, som enstemmig stemte gjennom ONFs første æresmedlem. Komiteens begrunnelse kan leses under:

Arvid Ellingsen jobber som spesialrådgiver i LO med ansvar for høyere yrkesfaglig utdanning og annen høyere utdanning. Han har vært svært aktiv som leder og styrerepresentant i Nasjonalt Fagskoleråd i en årrekke, hvor han har fremmet flere store og viktige saker for fagskolesektoren og fagskolestudentenes rettigheter. Arvid Ellingsen har gjennom flere år vært en viktig støttespiller for ONF, både gjennom hans daglige arbeid, politisk arbeid og påvirkning, samt kursing og opplæring av nye tillitsvalgte. Han stiller opp for ONF uansett og bruker gjerne mye av sin fritid for å jobbe med oss.

Arvid Ellingsen har engasjert seg langt utover hva som kan forventes i en lang rekke saker som er viktige for fagskolestudentene, samt gjort en fremragende innsats for å styrke fagskolens stilling i Norge.

ONF gratulerer så mye med velfortjent æresbevisning!

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: