Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022 – Tilbake til normalen?

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) lanserte i dag 29.oktober resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022.

Studiebarometeret undersøker studiekvaliteten blant fagskolestudentene. Dette er den største undersøkelsen som er utført i fagskolesektoren. Om lag 22 000 fagskolestudenter på 720 utdanningstilbud ved 57 fagskoler kunne svare på undersøkelsen denne våren. 42 prosent, eller i overkant av 9 000 studenter, svarte på undersøkelsen.

Tilbake til normalen?

Studiebarometeret viser at fagskolestudentene er nesten like positive til utdanningen sin som før pandemien satte inn. Under pandemien rapporterte studentene om lavere tilfredshet enn tidligere, men nå ser altså tilfredsheten med studiene ved landets fagskoler ut til å være på vei opp igjen. 7 av 10 fagskolestudenter er nå fornøyde med studiet de går på.

Dette er veldig gledelig, selv om det til en viss grad var forventet, sider leder av ONF, Henning Skau.

NOKUT sine undersøkelser viser at det er viktig for studentene å ha et sted hvor de kan diskutere fag og være sosiale. Det å ha tilgang til studiestedene igjen ser ut til å være viktig og gi en raskt økende tilfredshet. Mens den største framgangen etter pandemien kan ses hos de kreative og tekniske fagene, er det fortsatt helse- og velferdsfagene som har de aller mest fornøyde studentene.

NOKUT sin undersøkelse viser at det viktigste som påvirker studentenes tilfredshet er egen motivasjon, at studiet samsvarer med forventninger, at undervisningen er engasjerende, tydelig informasjon om hva som er forventet av studentene, at innleveringer og eksamener bidrar til faglig utvikling, og miljøet mellom lærere og studenter ved institusjonen.

Under dagens lansering, som fant sted på Fagskolen Kristiania, deltok Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (SP), Kristin Vinje (administrerende direktør i NOKUT), Henning Skau (Leder ONF), Tord Hauge (Leder for Fagskolerådet) og Annelise Kiønig (Rektor ved Fagskolen Kristiania).


Positive politiske signaler for sektoren

Ola Borten Moe uttrykte et ønske om en mer synlig og større fagskolesektor, og understreket viktigheten av den kompetansen sektoren produserer i forhold til nåtiden og framtidens behov i arbeidslivet.

Det var gledelig å høre statsråden signalisere økt vekst og institusjonsakkreditering for fagskolene og høyre yrkesfaglig utdanning. Samtidig er det viktig å understreke at en vekst i sektoren krever en finansieringsmodell som gir en forutsigbarhet som sikrer utvikling og kvalitet, sier Skau.

Både Borten Moe, og Fagskolerådets Tord Hauge, understreket styrken i sektorens tilknytning til arbeidslivet og generelle arbeidslivsrelevans.

Vi vet at Fagskolene er den sektoren med klart høyest arbeidslivsrelevans blant høyere utdanninger i Norge. Samtidig ser vi at studentene ønsker enda mere kontakt med arbeidslivet. Dette handler nok mye om at studentene er sterkt motiver for slik kontakt, og selvsagt at denne kontakten kan bli enda bedre utviklet, sier Skau videre.

Tallene fra NOKUT viser at medbestemmelse fortsatt er et punkt der studentenes tilbakemeldinger er noe mer negative enn på andre spørsmål.

Det er mer komplisert å få studentdeltakelse og demokrati til å fungere optimalt i en sektor med kortere studieløp. ONF har valgt å ha et sterkt fokus på dette i 2022 og 2023, for å forsøke å bidra til et sterkere studentdemokrati i sektoren, avslutter Skau.

 

Fikk du ikke med deg lanseringen? Da kan du se den igjen her: https://www.nokut.no/hendelser/ar/september/lansering-av-studiebarometeret-for-fagskolestudenter

Les hele undersøkelsen her: studiebarometeret-for-fagskoler_2022_hovedtendenser_16-2022.pdf (nokut.no)

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: