Reagerer på høye gebyrer

Fungerende leder i ONF, Christoffer Blaalid, reagerer på at flere fagskoler krever høye gebyrer for å utstede nye vitnemål til tidligere studenter.

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning trer i kraft 1. juli. Da kan alle som har vitnemål med fagskolepoeng fra tidligere fagskoleutdanning be om å få et nytt vitnemål der fagskolepoengene gjøres om til studiepoeng.

ONF har mottatt flere henvendelser fra studenter som reagerer på høye gebyrer for å få nytt vitnemål. Fagskolene krever inntil 1500 kroner for å skrive ut nye vitnemål til tidligere studenter. 

I lovproposisjonen for ny fagskolelov skriver Kunnskapsdepartementet at det er rimelig at studentene betaler for «utgiften som fagskolen har til å skrive ut et nytt vitnemål» (Prop. 47 L 2017-18, s. 59).

 – Dette skal ikke være en inntektskilde for fagskolene. De kan kreve at studentene betaler for de faktiske utgiftene til utstedelse av nytt vitnemål, men ikke mer enn det, sier Blaalid. Han oppfordrer studentene til å ta opp gebyrene med fagskolen sin.

 – Dersom fagskolene mener det koster dem 1500 kroner å utstede et nytt vitnemål, bør de kunne dokumentere at det er de faktiske kostnadene de har per vitnemål, sier han.

Les også: Omgjøring av fagskolepoeng til studiepoeng

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: