Velkommen til digitalt Landsmøte 2021

Dato for landsmøte: 19. til 21. mars 2021
Sted: Digitalt (Zoom)

Landsmøtet i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er det største og viktigste møtet for studentdemokratiet i fagskolene. Her samles representanter for alle fagskolene som er medlem i ONF for å peke ut veien videre for ONF og fagskolen. Fagskolene har vært i svært rask utvikling de siste årene, med ny Fagskolelov, opptrapping av studieplasser og styrking av studentenes rettigheter.

Hvilke politiske saker bør ONF løfte i 2021, og hvordan kan vi jobbe for å gjøre hverdagen til fagskolestudentene bedre?

Digital møteform
Grunnet koronapandemien vil landsmøtet 2021 bli gjennomført digitalt.

Hvem kan delta?
Alle medlemslag i ONF kan sende to representanter til landsmøtet. Alle medlemslag kan sende en delegat og en observatør.  Deltakere fra hvert medlemslag utpekes av det lokale studentorganet ved fagskolen. Støttemedlemmer/enkeltmedlemmer kan delta med observatørstatus.

Hold av dato for digitalt formøte
I forbindelse med det digitale landsmøtet vil det bli avholdt et digitalt formøte mandag 15. mars kl. 18-20. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut i 2. gangsinnkallingen 19. februar.

Påmeldingsfrist
Påmeldingsfristen til landsmøtet er 28. februar og etter denne fristen er påmeldingen bindende. Trykk her for påmelding

Forslag til landsmøtet
Alle medlemslag og enkeltmedlemmer kan sende inn forslag til landsmøtet
For endringer i vedtektene er forslagsfristen 05. februar
Frist for å få behandlet forslag til arbeidsprogram, politisk plattform og resolusjoner av landsstyret er 10. februar. Forslag til landsmøtet kan fremmes helt frem til dagsorden settes under starten av landsmøtet, men det oppfordres å forholde seg til fristen 10. februar for å få en innstilling av landsstyret. Gjeldende styringsdokumenter for ONF kan du lese her.
Send inn forslag til landsmøtet her.

Valg av tillitsvalgte
På landsmøtet skal det velges nye tillitsvalgte som skal lede ONF for den kommende perioden. Alle medlemmer i ONF kan stille til verv. Fristen for å stille som leder og nestleder i ONF er 5. februar. Frist for å stille til øvrige verv i ONF 19. mars kl. 19.30. Det oppfordres allikevel sterkt til å melde sitt kandidatur til valgkomiteen i god tid før landsmøtet av hensyn til valgkomiteen og deres arbeid. Les mer om å stille til valg i ONF her.

Mer informasjon om landsmøte og deltakelse kan du lese på våre landsmøtesider

Dersom du har ytterligere spørsmål i forbindelse med landsmøtet så ta kontakt med anette@fagskolestudent.no / tlf. 905 90 594.  

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: