Landsmøte 2018

Gruppebilde.jpg

Organisasjon for norske fagskolestudenter avholder landsmøte 2018 på Gardermoen

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Jessheim
Dato: 2. til 4. november 2018
 

Landsmøtet til ONF er det viktigste møtet for studentdemokratiet i fagskolen. Der deltar studentrepresentanter fra ONFs 30 medlemslag for å diskutere og vedta politikken og arbeidsprogrammet for 2019. Det er vedtakene på ONFs landsmøte som styrer hvordan vi jobber for å fremme studentenes interesser.

2018 har vært et viktig år for ONF og fagskolestudentene. Vi har fått gjennomslag for mye av vår politikk i den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning. Studentene har fått viktige rettigheter, blant annet studiepoeng, gradsbetegnelser og rett til å opprette lokalt studentdemokrati. Nå skal landsmøtet i ONF peke ut veien videre. Hvilke politiske saker bør ONF løfte i 2019, og hvordan kan vi jobbe for å gjøre hverdagen til fagskolestudentene bedre?

Landsmøtet i ONF består av delegater og observatører fra alle våre medlemslag. Helgen begynner med et seminar som gir deltakerne en innføring i ONF, fagskolepolitikk og spilleregler for landsmøtet. Vi får besøk av de mest sentrale politikerne på fagskolefeltet, og deltakerne kan ta opp saker som er viktige for dem. På lørdag kveld har vi ONFs årlige festmiddag. Detaljert program for hele helgen sendes ut sammen med sakspapirene når møtet nærmer seg.

I tillegg til å vedta politikk og arbeidsprogram velger landsmøtet også nye tillitsvalgte som skal drive ONF i 2019. Som tillitsvalgt i ONF får du lære mer om fagskolepolitikk, politisk påvirkning og organisasjonsarbeid, du får være med på å styre ONF i det daglige, og du blir kjent med andre fagskolestudenter fra hele landet. Les mer om å stille til valg i ONF.

Deltakelse og påmelding til ONFs landsmøte 2018

Studentorganene på fagskolene som er medlem av ONF kan velge 2 representanter til landsmøtet. En student skal ha delegatstatus med forslags-, tale- og stemmerett, mens den andre er observatør med tale- og forslagsrett. Begge deltakerne på landsmøtet må være fagskolestudenter.  Studentråd som har behov for flere deltakere kan kontakte ONF om dette. Vi har også et begrenset antall gjesteplasser.

Støttemedlemmer og enkeltmedlemmer i ONF kan delta med observatørstatus på landsmøtet.

For å melde dere på landsmøtet sender dere en epost til post@fagskolestudent.no. I eposten bekrefter dere at dere deltar fra 2. til 4. november og oppgir navn på representantene som skal delta, deres telefonnummer og epostadresser, og eventuelle allergier eller spesielle matbehov. 

ONF dekker kostnader til overnatting og måltider for deltakerne. Reise må man dekke selv, vanligvis betaler fagskolen reise for sine studentrepresentanter.

Påmeldingsfristen til landsmøtet 2018 er mandag 1. oktober

Påmeldingen er bindende. Deltakere som melder seg av etter påmeldingsfristen eller lar være å møte opp på landsmøtet må selv dekke prisen for overnatting og måltider.