Send inn forslag

ONFs landsmøte vedtar hva som skal være ONFs politikk, og hvilke saker som skal være prioritert i året som kommer. Landsmøtet kan også vedta uttalelser, endringer i medlemskontingenten og endringer i ONFs vedtekter. Du finner de gjeldende styringsdokumentene her.

Alle medlemslag og medlemmer kan sende inn forslag til landsmøtet.

På denne siden kan du sende inn forslag til styringsdokumentene til ONF: politisk plattform, arbeidsprogram og vedtekter. Du kan også sende inn forslag til resolusjoner, forslag til endring i medlemskontingent, og andre forslag som du ønsker at landsmøtet skal behandle.

Fristen for å sende inn forslag til vedtektsendringer er 24. februar 2019.

Andre forslag kan sendes inn helt fram til landsmøtet 29.-31. mars, men send dem gjerne inn så tidlig som mulig.


Forslag til ONFs landsmøte

Felter merket med * må fylles ut. Skjemaet må fylles ut én gang per forslag.

For- og etternavn