Still til valg i ONF

 

Landsmøtet i ONF velger tillitsvalgte til alle sentrale verv i ONF. Alle medlemmer som er eller har vært student på en fagskole kan stille til valg.

Er du interessert i å stille til valg, eller har du spørsmål om hva de ulike vervene innebærer? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Kontakt valgkomiteen på valgkomiteen@fagskolestudent.no .

Valgkomiteen snakker med aktuelle kandidater og lager en innstilling på hvilke kandidater de mener skal velges til ulike verv. Det er landsmøtet som gjør det endelige vedtaket.

Frist for å stille til valg som leder er 4. mars 2019. Kandidatur sendes til valgkomiteen@fagskolestudent.no


image.png

Landsmøtet velger tillitsvalgte til følgende verv i ONF

Hovedstyret:
Leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter (fulltid)
Nestleder
3  ordinære hovedstyremedlemmer

Landsstyret: 6 ordinære landsstyremedlemmer

Kontrollkomité : 3 medlemmer

Valgkomité : 3 medlemmer