Valg

 

Landsmøtet i ONF velger tillitsvalgte til alle sentrale verv i ONF. Alle medlemmer som er eller har vært student på en fagskole kan stille til valg.

Om du er interessert i å stille til valg kontakter du valgkomiteen. Du vil da få mer informasjon om hvordan du stiller til valg og hva som forventes av de som skal inneha de ulike vervene. 

Valgkomiteen snakker med aktuelle kandidater og lager en innstilling på hvilke kandidater de mener skal velges til ulike verv. Det er landsmøtet som gjør det endelige vedtaket.


malinkarinasilje-lm15.jpg

Landsmøtet velger tillitsvalgte til følgende verv i ONF

Hovedstyret:
Leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter (fulltid)
Nestleder
3  ordinære hovedstyremedlemmer

Landsstyret: 6 ordinære landsstyremedlemmer

Kontrollkomité : 3 medlemmer

Valgkomité : 3 medlemmer

Kontakt: valgkomiteen@fagskolestudent.no