Still til valg i ONF

 

Landsmøtet i ONF velger tillitsvalgte til alle sentrale verv i ONF. Alle medlemmer som er eller har vært student på en fagskole kan stille til valg.

Er du interessert i å stille til valg, eller har du spørsmål om hva de ulike vervene innebærer? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Kontakt leder av valgkomiteen, Sigrid Marie Langeland, på valgkomiteen@fagskolestudent.no .

Valgkomiteen snakker med aktuelle kandidater og lager en innstilling på hvilke kandidater de mener skal velges til ulike verv. Det er landsmøtet som gjør det endelige vedtaket.

Forslag til kandidater sendes til valgkomiteen@fagskolestudent.no innen 1. oktober


image.png

Landsmøtet velger tillitsvalgte til følgende verv i ONF

Hovedstyret:
Leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter (fulltid)
Nestleder
3  ordinære hovedstyremedlemmer

Landsstyret: 6 ordinære landsstyremedlemmer

Kontrollkomité : 3 medlemmer

Valgkomité : 3 medlemmer