Fagskolestudentene vil gratulere Ola Borten Moe som ny forsknings- og høyere utdanningsminister

I dag la Jonas Gahr Støre fram ministerkabalen etter en lang uke med spekulasjoner og venting. Fagskolestudentene vil gratulere Ola Borten Moe med den betydningsfulle rollen som forsknings- og høyere utdanningsminister. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) ser frem til tett dialog og en stor satsning på høyere yrkesfaglig utdanning de neste fire årene.

-Vi vil først og fremst gratulere Ola Borten Moe med en viktig ministerpost. Fagskolene har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og tidligere forsknings og utdanningsminister Henrik Asheim har vist seg som en sann «fagskoleminister». Vi har derfor store forventinger til den nye regjeringen og vår nye «fagskoleminister» Ola Borten Moe, sier Henning Skau, leder i ONF.

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

Fagskolestudentene stiller krav

I den nye regjeringsplattformen blir høyere yrkesfaglig utdanning satt på agendaen. Både statusen, finansieringen og kvaliteten er saker regjeringen skal jobbe med. Den største seieren for fagskolestudentene er at det skal opprettes et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene.

– Vi forventer at Borten Moe har en tett dialog med fagskolestudentene. Vi er klare til å bidra med forslag og innspill, sier Skau

-Det første vi forventer av Borten Moe er at det nasjonale studentombudet blir opprettet allerede fra 2022. Vi forventer også en forbedring av studentøkonomien og at dette blir en viktig prioritering, sier Skau

Les hvilke krav ONF har til den nye regjeringen: Fagskolestudentene stiller krav til ny regjering • ONF

Forventer en storsatsning på høyere yrkesfaglig utdanning

I opposisjon har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet hatt høye ambisjoner for fagskolesektoren, dette gjenspeiler seg også i noen grad i Hurdalsplattformen.

– Vi håper Ola Borten Moe setter seg høye ambisjoner for sektoren for høyere yrkesfaglig utdanning og at den nye regjeringen setter fagskolene høyt på agendaen i utdanningspolitikken. ONF vil passe på at satsningen på fagskolestudentene og høyere yrkesfaglig utdanning blir en viktig oppgave for Borten Moe, sier Skau

Fikk du med deg ONFs reaksjon på Hurdalsplattformen?: Fagskolestudentene får gjennomslag i Hurdalsplattformen • ONF

Her er fagskolestudentenes krav til den nye regjeringen:

  • Fagskolestudenter ved offentlige fagskoler også inkluderes i gratisprinsippet om høyere utdanning.
  • Fagskolestudenter har et nasjonalt studentombud med særlig kompetanse innenfor fagskolestudenters utfordringer.
  • Øke studiestøtten til minst 1,5 G, slik at alle kan få en utdannelse uavhengig av sosial bakgrunn og livssituasjon, og binde studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden.
  • Øke antall fagskoleplasser kraftig, i tråd med arbeidslivets behov.
  • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) skal beskrive læringsutbytte i tråd med utdanningen – ikke institusjonstypen.
  • Fagskoler skal kunne akkrediteres med benevningen “Faghøyskole” og kunne tilby høyere yrkesfaglige utdanninger på nivå 6, 7 og 8 i NKR.
  • Fullfinansiere studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning basert på reell kostnadsdekning, med hensyn til variasjon i kostnader mellom ulike studietilbud
  • Øke tilskuddet til fagskoler i offentlig og privat sektor
Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: