Fagskolestudentene stiller krav til ny regjering

Fagskolestudentene vil gratulere alle de politiske partiene med en vel gjennomført valgkamp og et rød-grønt flertall. ONF har store forventing til den kommende regjeringen om å realisere sin fagskolepolitikk ved å videreføre og styrke satsningen på høyere yrkesfaglig utdanning.

Det er også på sin plass å takke den avtroppende regjering og Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim for en god satsning på høyere yrkesfaglig utdanning. Den sittende regjeringen har gjort et veldig godt grunnlag den nye regjeringen kan bygge videre på i årene som kommer. ONF har derfor store forventninger til den nye regjeringsplattformen og stortinget de kommende fire årene. Fagskolestudentene forventer tiltak for å bedre studentøkonomien, en større satsning på finansieringen av fagskolesektoren og kvalitetsutvikling. Under finner du listen med krav til den nye regjeringen.

Fagskolestudentenes krav til en ny regjering:

  • Fagskolestudenter ved offentlige fagskoler også inkluderes i gratisprinsippet om høyere utdanning.
  • Fagskolestudenter har et nasjonalt studentombud med særlig kompetanse innenfor fagskolestudenters utfordringer.
  • Øke studiestøtten til minst 1,5 G, slik at alle kan få en utdannelse uavhengig av sosial bakgrunn og livssituasjon, og binde studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden.
  • Øke antall fagskoleplasser kraftig, i tråd med arbeidslivets behov.
  • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) skal beskrive læringsutbytte i tråd med utdanningen – ikke institusjonstypen.
  • Fagskoler skal kunne akkrediteres med benevningen “Faghøyskole” og kunne tilby høyere yrkesfaglige utdanninger på nivå 6, 7 og 8 i NKR.
  • Fullfinansiere studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning basert på reell kostnadsdekning, med hensyn til variasjon i kostnader mellom ulike studietilbud
  • Øke tilskuddet til fagskoler i offentlig og privat sektor

 

Takk for god satsning på fagskolene 

Leder i ONF, Henning Skau har store forventinger til ny regjeringsplattform

ONF har opplevd mange seiere i løpet av de siste åtte årene med blant annet ny Fagskolelov, som førte til at fagskolestudentene fikk på plass mange grunnleggende rettigheter som student. En fagskolestrategi som har skriftliggjort mange viktige satsninger for fagskolesektoren, som er et godt grunnlag å jobbe videre med. Spesielt vil vi trekke fram at fagskolene ble innlemmet i ansvarsområdet til Forsknings – og høyere utdanningsministeren.

  • Det har vært et viktig krav fra fagskolestudentene at høyere yrkesfaglig utdanning skal være en del av ansvarsområdet forsknings – og høyere utdanningsministeren. Vi kan takke regjeringen for at dette ble realisert og Statsråd Henrik Asheim for å ha innlemmet høyere yrkesfaglig utdanning i sitt arbeid på en god måte. Vi er veldig fornøyde med at høyere yrkesfaglig utdanning har blitt sett i sammenheng med annen høyere utdanning. Dette håper vi videreføres, sier leder Henning Skau, leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.
Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: