Gjør om fagskolepoengene dine til studiepoeng

Gjør om fagskolepoengene dine til studiepoeng

Med ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning får alle fagskolestudenter studiepoeng for utdanningen sin. Loven er nå til behandling i Stortinget, og skal etter planen tre i kraft 1. juli 2018. Også tidligere fagskolestudenter vil få rett til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom. 

Hvordan går jeg fram for å få omgjort fagskolepoeng til studiepoeng?
Det er fagskolen du har gått på som skal omgjøre fagskolepoengene dine til studiepoeng. Dette skjer ikke automatisk, men krever at du tar kontakt med fagskolen og ber om et nytt vitnemål med studiepoeng. Omgjøring av vitnemål er en rettighet for alle tidligere fagskolestudenter som har vitnemål med fagskolepoeng.

Når skal jeg kontakte fagskolen?
Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning trer i kraft 1. juli 2018, og fra denne datoen kan du be fagskolen du har gått på om et nytt vitnemål der fagskolepoeng byttes ut med studiepoeng. Fristen for omgjøring av vitnemål er 31. desember 2020. Etter denne datoen vil du ikke kunne få nytt vitnemål.

Koster det penger?
Fagskolene kan ta et lite gebyr for å utstede nytt vitnemål. Dette skal ikke være høyere enn den faktiske kostnaden fagskolen har med å lage nytt vitnemål.

Reagerer på høye gebyrer

Reagerer på høye gebyrer

Viktige seire for fagskolestudentene

Viktige seire for fagskolestudentene