Intervju med landsstyremedlem Vetle Morales Ree

Navn, alder og verv i ONF?


Vetle Morales Ree, 26 år gammel og medlem av Landsstyret.

Hvor kommer du fra?


Jeg kommer fra Bryne i Time kommune.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?


Jeg gikk en toårig yrkesfaglig utdanningsgrad innen maskinteknikk, ved Fagskolen i Agder, i perioden 2020-2022. Jeg studerer nå «Ledelse, innovasjon og marked» ved Universitetet i Tromsø.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?


Jeg valgte å studere ved fagskolen i Agder etter en kort studietid ved universitetet i Agder. Jeg valgte fagskolen da jeg hadde hørt mye bra om høyere yrkesfaglig utdanning. Med industriell bakgrunn føltes dette da ut som et naturlig steg videre for meg.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


Jeg ble kjent med ONF ved mitt første år på fagskolen. Jeg satt da som nestleder i studentrådet , og jeg deltok på et digitalt landsmøte på grunn av Covid. Året etter var jeg valgt som leder i studentrådet, og deltok både på høstseminaret og landsmøtet, hvor jeg ble valgt inn i landsstyret.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


Etter et år i organisasjonen har jeg lært veldig mye. Jeg bestemte meg for og stille til valg igjen fordi jeg kan alltid lære mer. Jeg er interessert i sakene ONF tar opp, og jeg føler selv at jeg har mye å tilføre.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene og vedtar politiske og organisatoriske beslutninger i tiden mellom landsmøtene. Flere medlemmer i landsstyret deltar også aktivt i ulike arbeidsgrupper og fagråd.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?


Med god planlegging har det tidligere ikke vært noe problem for meg å kombinere studenttilværelsen sammen med et verv i ONF og jobb. Jeg ser for meg at den kommende perioden også kommer til å gå strålende.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?


Høyere yrkesfaglig utdanning bør ikke, men skal opp på nivå 6,7 og 8 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Vi må fortsette arbeidet med å styrke studentdemokratiene ved alle fagskoler. Vi må jobbe for finansiering av nye og eksisterende fagskoler. Det må også jobbes aktivt for å finne nye og bedre løsninger som kan bedre studenters økonomi.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?


Et godt studentdemokrati for meg er et demokrati hvor det er god informasjonsflyt mellom hver enkelt student og studentrådet. Alle gode studentdemokratier er bygget opp av en felles motivasjon om å gjøre studiestedet og studiehverdagen bedre for hver enkelt student. Studentdemokratiet ivaretar studentenes interesser, og er utrolig viktig!

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?


Det som motiverer meg, er følelsen jeg får når jeg ser at saker jeg kjemper for kommer til live. Jeg motiveres også mye av de rundt meg eks: samboer og Tromsø IL.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?


Mitt største ønske er at vi kan tilby studentene utdanninger på nivå 6,7 og 8 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Dette vil gi studentene mer annerkjennelse og muligheter i et jobbmarked som har ekstremt behov for flere med høyere yrkesfaglig utdanning.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: