Høytidelig åpning av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim erklærte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse offisielt for åpnet.

Fredag 27. august ble HK-dir høytidelig åpnet i Bergen, hvor Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) også deltok i paneldebatt ved leder Henning Skau.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ble offisielt etablert 1. juli 2021 og er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge og Universell, samt deler av Unit og NSD. Direktoratet har sitt hovedkontor i Bergen. Det nye direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

Høytidelig åpning av HK – dir

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim åpnet offisielt det nye direktoratet. – Den offisielle åpningen av direktoratet er en veldig fin markering for det store arbeidet det er med å gjøre utdanning tilgjengelig for flere – Det nye direktoratet vil ha enda bedre forutsetninger for å se hele utdanningssystemet i sammenheng og hvordan de ulike tiltakene virker hver for seg og sammen, sier Asheim videre. Asheim vektla det store kompetansegapet som nå eksisterer i arbeidslivet og at det er et skrikende behov for mer kompetanse, samtidig som mange fremdeles står utenfor arbeidslivet. Under Koronapandemien har dette kompetansegapet økt og fortsatt står mange utenfor arbeidslivet som et resultat av pandemien.

f.v: leder i ONF Henning Skau, direktør i HK-dir Sveinung Skule og nestleder i ONF Thea Tuset

Sveinung Skule, direktør for det nye direktoratet, innledet videre. – Å slå seg sammen har ifølge synonymordboka minst 34 synonymer. Mitt favoritt-synonym er «å gå opp i en høyere enhet». Det er det vi jobber med nå, og det tror jeg vi skal få til, sa Skule. Han viste til at direktoratet skal bidra til at utdannings- og opplæringssystemet styrker samfunnets sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraft og omstillingsevne. – For å utøve vårt ansvar, trenger vi kunnskap om sektorene, om behovene og om hva som virker og hva som ikke irker. Skal jeg løfte én tidlig programerklæring er det derfor denne: Vårt arbeid og vår rådgivning skal baseres på god kunnskap, sa Sveinung Skule.

Under den første paneldebatten var temaet fremtidens kompetansebehov. Hva er framtidens kompetansebehov? Hvor godt rustet står utdanningssektoren? Og hvordan kan Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse best bidra? Panelet ble ledet av Sveinung Skule og i panelet deltok Henrik Asheim (forsknings- og høyere utdanningsminister), Dag Rune Olsen (rektor, UiT), Hans Christian Holte (direktør, NAV)), Libe Rieber Mohn (direktør, IMDi)), Julie Lødrup (førstesekretær, LO) og Rebekka Borsch (avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon, NHO)

Kvalitet i utdanningen

ONF var representert ved leder Henning Skau som deltok under den andre paneldebatten som tok for seg kvalitet i utdanning. Hvordan styrke kvalitet og relevans i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning? På hvilke måter kan digitalisering bidra til kvalitetsutvikling og innovasjon i utdanningene? Hvordan kan Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse best bidra til kvalitetsutvikling i bred forstand? I samme panel satt også Arvid Ellingsen (leder, NFR), Tuva Todnem Lund (leder, NSO) og Sunniva Whittaker (styreleder, UHR).

f.v: leder i NSO Tuva Todnem Lund og leder i ONF Henning Skau

– Fra fagskolestudentenes perspektiv blir det viktig å inkluderte studentene kanskje enda mer enn det vi gjør i dag. Det er studentene som er produktene til utdanningsinstitusjonene, og skal ut i arbeidslivet og svare på de kompetansebehovene som arbeidslivet etterspør, vektla Henning Skau. Han poengterte også at fagskoleutdannelsene allerede er veldig arbeidslivsrelevante og preget av høy kvalitet siden utdannelsene og kravene kommer på direkte bestilling fra arbeidslivet. – Dette går hånd i hånd, sa Skau.

Forventninger til nytt direktorat 

Når det gjelder hvilke forventninger Skau har til det nye direktoratet så håper han at de fortsetter det gode arbeidet og inkluderingen av studentene som allerede gjøres i dag innenfor høyere utdanning. Skau trekker også fram at det er viktig for fagskolestudentene at utviklingsmidlene som HK-dir har ansvar for å utdele gis til utviklingsprosjekter som vektlegger studentmedvirkning i enda sterke grad. Han oppfordret til slutt om at direktoratet fortsetter å arrangere kurs og seminarer som tar opp dagsaktuelle temaer, og at direktoratet fortsetter å være tett på fagskolesektoren og partene i arbeidslivet for å se helheten i sektoren.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: