ONFs konferansemaraton i november

ONF har mange gode samarbeidspartnere innenfor utdanningssektoren, og i november har vi deltatt på en rekke arrangementer.

Fagskolekonferansen

9.-10. november arrangerte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) den årlige fagskolekonferansen. Tema for konferansen var «Fagfolk for fremtiden – hva nå?». Konferansens fokus var hvordan sikre videre utdanningskvalitet og fremtidens kompetansebehov innenfor en fagskolesektor i sterk vekst.

Hovedstyremedlem Tom Alexander Østensen var med-konferansier, og både ONFs leder og nestleder innledet om ONF, viktigheten av studentmedvirkning, om ONFs kampsaker og ONF avsluttet konferansen med innlegget «Slik blir fremtiden! (Om vi får bestemme)». Tillitsvalgte i ONF stod også på stand under konferansen hvor de representerte ulike nasjonale fagråd.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021 på én million kroner ble også utdelt under konferansen, og ble høytidelig utdelt av Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til Fagskolen i Viken. Fagskolen i Viken fikk prisen for sitt arbeid med å utvikle en utdanning som har observasjon- og vurderingskompetanse for helsetjenesten som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Etter- og videreutdanningen gir helsepersonell kompetanse til å oppdage sykdom hos eldre på et tidligere tidspunkt.

FUN-konferansen 2021

Fleksibel Utdanning Norge (FUN) er en nær samarbeidspartner med ONF og vår leder Henning Skau sitter som styremedlem i organisasjonen. FUN er en medlemsorganisasjon med medlemmer fra hele utdanningsspekteret, fra de store universitetene til de minste nettskolene, og jobben deres er å fremme kunnskap og utvikling av fagfeltet fleksibel læring.

FUN arrangerer årlig en stor konferanse for sine medlemmer og årets tema var motivasjon for læring. Vår leder Henning Skau deltok under konferansen i en fagsamtale hvor tema var læringsmotivasjon og fleksibilitet for å nå flere studenter. I panelet satt også divisjonsdirektør i NOKUT Anders Fremming Andersen, Professor i Sosiologi Arne Krokan og Kommunikasjonssjef i AF-gruppen Monica Iren Fasting. Samtalen ble ledet av styreleder i FUN Anne K.E. Lervik.

LOs Utdanningskonferanse

11.–12. november deltok både ONFs leder Henning Skau, nestleder Thea Tuset og hovedstyremedlem Tom Alexander Østensen på LOs utdanningskonferanse på Sørmarka. Årets tema for konferansen var ulikhet i utdanning og kompetanse, og ONFs leder kommenterte på tidligere utdanningsbyråkrat og fagskoleforkjemper Per Nyborg sitt innlegg om opptrapping til 100 000 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning. Behovet for mer satsning på HYU kom veldig tydelig frem under hele konferansen.

Nasjonal karriereveiledningskonferanse 2021

HK-dir arrangerte 27.-28. oktober Nasjonal karriereveiledningskonferanse 2021. Tema for konferansen var hva som skal til for å skape god kvalitet og godt utbytte gjennom karriereveiledning, og hvordan jobbe systematisk med kvalitetsutvikling av karriereveiledningen.

ONFs nestleder Thea Tuset deltok på konferansen. Gjennom arrangementet fikk ONF en nyttig kontaktflate innenfor karriereveiledning, møtt mange interessante mennesker og faglig påfyll om hvordan det jobbes med karriereveiledning.

ONFs høstseminar i studentdemokrati

ONF fikk også 19. – 20. november mulighet til å arrangere vårt årlige høstseminar om studentdemokrati for studentrepresentanter ved fagskolene. Grunnet Covid-19 er det to år siden sist dette ble arrangert, og vi er glade for at det endelig var mulig for studentrepresentantene å samles for skolering igjen. Les mer om høstkonferansen her.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: