Ny fungerende leder og frikjøpt tillitsvalgt i ONFs sekretariat

I desember ble det gjort noen endringer i sekretariatet til ONF. Organisasjonen har fått fungerende leder og ny frikjøpt hovedstyremedlem. Dette er grunnet at tidligere leder av ONF Henning Skau i november gikk over i et nytt heltidsverv i FLT (Forbundet for Ledelse og Teknikk). 

Henning Skau hadde siste arbeidsdag som frikjøpt leder av organisasjonen 23.desember da han begynt i en ny jobb, men vil fortsette som styreleder ettersom organisasjonens vedtekter slår fast at det kun er landsmøtet som kan velge leder/styreleder i ONF.

23. november ble nestleder Thea Tuset ansatt som «fungerende leder» av ONF i det daglige frem til landsmøtet. «Etter flere år som tillitsvalgt, og over halvannet år som frikjøpt nestleder i ONF så føler jeg meg trygg når jeg nå går over i ansattrollen som fungerende leder frem det landsmøtet, samtidig som jeg vil ivareta rollen som nestleder i hovedstyret», sier Tuset

Samtidig er hovedstyremedlem Ingrid Marie Aarre ansatt som «frikjøpt hovedstyremedlem» fra 1.januar i år frem til det førstkommende landsmøte. «Jeg gleder meg til å få muligheten til å jobbe på fulltid med fagskolepolitikk frem til vårt landsmøte og være en del av ONFs sekretariat, samtidig som jeg vil fortsette å være en del av hovedstyret og ivareta mine oppgaver der», sier Aarre.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: