ONFs landsmøte 2020

ONFs landsmøte 2020 avholdes på Radisson Blu Hotel Gardermoen fra 27. til 29. mars 2020.

Alle medlemslag i ONF har mulighet til å sende to deltakere til møtet. ONF dekker overnatting og alle måltider under landsmøtet, men medlemslagene må selv dekke reise til og fra.

Har du spørsmål om landsmøtet kan du kontakte oss på post@fagskolestudent.no

Les mer om landsmøtet på våre landsmøtesider

Les mer om å stille til valg i ONF her

Påmelding til landmøtet

Viktige frister
– Forslag til vedtektsendringer må være ONF i hende senest 14. februar
– Fristen for å melde seg på landsmøtet er 1. mars
– Kandidater til ledervervet i ONF må melde seg innen 1. mars.

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: