Landsmøte 2018

Gruppebilde.jpg

Organisasjon for norske fagskolestudenter avholder landsmøte 2018 på Gardermoen

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Jessheim
Dato: 2. til 4. november 2018
Tidspunkt: 14:30 på fredag til 17:00 på søndag
 

Landsmøtet til ONF er det viktigste møtet for studentdemokratiet i fagskolen. Der deltar studentrepresentanter fra ONFs 30 medlemslag for å diskutere og vedta politikken og arbeidsprogrammet for 2019. Det er vedtakene på ONFs landsmøte som styrer hvordan vi jobber for å fremme studentenes interesser.

2018 har vært et viktig år for ONF og fagskolestudentene. Vi har fått gjennomslag for mye av vår politikk i den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning. Studentene har fått viktige rettigheter, blant annet studiepoeng, gradsbetegnelser og rett til å opprette lokalt studentdemokrati. Nå skal landsmøtet i ONF peke ut veien videre. Hvilke politiske saker bør ONF løfte i 2019, og hvordan kan vi jobbe for å gjøre hverdagen til fagskolestudentene bedre?

Landsmøtet i ONF består av delegater og observatører fra alle våre medlemslag. Vi får besøk av de mest sentrale politikerne på fagskolefeltet, og deltakerne kan ta opp saker som er viktige for dem. På fredag taler kunnskapsminister Jan Tore Sanner til landsmøtet, og stortingsrepresentanter fra alle politiske partier stiller i en paneldebatt om fagskolepolitikk. På lørdag kveld har vi ONFs årlige festmiddag. Detaljert program for hele helgen sendes ut sammen med sakspapirene når møtet nærmer seg.

Stille til valg

I tillegg til å vedta politikk og arbeidsprogram velger landsmøtet også nye tillitsvalgte som skal drive ONF i 2019. Som tillitsvalgt i ONF får du lære mer om fagskolepolitikk, politisk påvirkning og organisasjonsarbeid, du får være med på å styre ONF i det daglige, og du blir kjent med andre fagskolestudenter fra hele landet. Les mer om å stille til valg i ONF.

Forslag til landsmøtet

Alle medlemslag og enkeltmedlemmer i ONF kan sende inn forslag til landsmøtet. Du kan sende inn forslag her.

Deltakelse og påmelding til ONFs landsmøte 2018

Studentorganene på fagskolene som er medlem av ONF kan velge 2 representanter til landsmøtet. En student skal ha delegatstatus med forslags-, tale- og stemmerett, mens den andre er observatør med tale- og forslagsrett. Begge deltakerne på landsmøtet må være fagskolestudenter.  Studentråd som ønsker flere deltakere kan kontakte ONF om dette. Vi har også et begrenset antall gjesteplasser.

Støttemedlemmer og enkeltmedlemmer i ONF kan delta med observatørstatus på landsmøtet.

ONF dekker kostnader til overnatting og måltider for deltakerne. Reise må man dekke selv, vanligvis betaler fagskolen reise for sine studentrepresentanter.

Påmeldingsfristen til landsmøtet 2018 er mandag 1. oktober

Påmeldingen er bindende. Deltakere som melder seg av etter påmeldingsfristen eller lar være å møte opp på landsmøtet må selv dekke prisen for overnatting og måltider.

Her kan du melde deg på ONFs landsmøte 2018. Husk at skjemaet må fylles ut én gang per deltaker.