Julehilsen fra leder

 

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere,

Året 2021 går mot slutten, og det er snart juleferie. Selv om julefeiringen for mange blir noe annerledes også i år, så håper jeg at juleferien vil gi et hyggelig og fredfullt avbrekk fra en ellers så travel hverdag.

2021 har også i år krevd raske omstillinger for fagskolestudentene gjennom flere smittebølger og smittevernstiltak. ONF har fortsatt sitt politiske arbeid for å sikre fagskolestudentenes studiekvalitet, økonomi og psykososiale helse, samtidig som vi har vært opptatt av å opprettholde en god dialog med tillitsvalgte og fagskolene. Nå som året går mot slutten opplever fagskolestudentene igjen en hverdag preget av nasjonale og regionale smittevernstiltak.

Dialogmøter og hyppigere kontakt med studentrådslederne ved de ulike fagskolene har vært et prioritert satsningsområde for ONF i året som har vært. For ONF er det viktig å vite hvordan studentene opplever sin studiehverdag og hvor skoen trykker. Gjennom regelmessige dialogmøter og kontakt med studentrepresentantene ved fagskolene er målsetningen til ONF at vi skal sitte igjen med bedre kunnskap om fagskolestudentenes studiehverdag.

I mars i år avholdt ONF sitt årlige landsmøte digitalt. På landsmøtet ble det valgt nye tillitsvalgte for organisasjonen, deriblant ny leder og nestleder. Dette var det andre digitale landsmøtet som ble avholdt i rekken grunnet covid-19. Med Erfaringen fra det digitale landsmøtet i 2020 ble årets digitale landsmøte avholdt så godt som knirkefritt. Det ble også vedtatt nye styringsdokumenter for organisasjonen som politisk plattform, arbeidsprogram og vedtekter. I år ble det også for første gang vedtatt en strategiplan for ONF som et nytt styringsdokument. Strategiplanen tar for seg ONFs visjoner og mål, og hvordan vi skal oppnå disse som organisasjon.

Mandag 13. oktober la Arbeiderpartiet og Senterpartiet frem Hurdalsplattformen. Jeg er veldig fornøyd med en tydelig satsing på høyere yrkesfaglig utdanning og kunnskap, samt en anerkjennelse av den praktiske kompetansen. Den nye regjeringen skal blant annet gjennomføre en opptrapping av antall studieplasser over fem år, styrke finansieringen slik at egenbetalingen til studentene kan reduseres og sikre en god dimensjonering av studieplasser over hele landet. ONF har lenge jobbet for at gratisprinsippet også skal gjelde for høyrere yrkesfaglig utdanning.

I november arrangerte ONF igjen sitt årlige høstseminar i studentdemokrati. Det var gledelig at vi igjen fikk mulighet til å arrangere dette ettersom fjorårets høstseminar måtte avlyses grunnet pandemien. Seminarhelgen startet med en politisk sofaprat med politikere som også ble streamet digitalt. Vi gleder oss stort allerede til neste høstseminar!

Gjennom året har vi opplevd en kraftig vekst i antall medlemmer, med en økning på over 59 prosent. ONF består i dag av over 24.000 medlemmer, og vi organiserer om lag 90 prosent av fagskolestudentene i Norge. Jeg ønsker å gratulere Trøndelag høyere yrkesfagskole, Fagskolen Møre og Romsdal samt Folkeuniversitets fagskole som nye medlemmer av ONF.

På vegne av ONF vil jeg takke NOKUT, HK-dir, Nasjonalt Fagskoleråd, Elevorganisasjonen, Norsk Studentorganisasjon, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, ANSA, LO, NHO og Virke m.fl. for ett godt og konstruktivt samarbeid i 2021.

Jeg ønsker også å takke Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og Kunnskapsdepartementet for den viktige jobben de gjør, og ser frem til videre samarbeid for å gjennomføre Hurdalsplattformens kapittel om Høyere yrkesfaglig utdanning. Vi kommer til å fortsette å jobbe for at ONF benyttes som en viktig sparringspartner for studentene og fagskolesektoren.

Med dette ønsker jeg alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi sees på nyåret!

Med vennlig hilsen,

Henning Skau
Leder i ONF

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: