Intervju med påtroppende medlem av Kontrollkomiteen Malin Nordvik Sivertsen

Navn, fødselsdato, verv i ONF?

Navn, fødselsdato, verv i ONF?

– Malin Nordvik Sivertsen, 26 år gammel. Påtroppende medlem av kontrollkomitéen.

Hvor kommer du fra?

– Bergen, i Vestland fylke.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

– Jeg har en fagskolegrad i interiørdesign og romarkitektur fra Kristiania. Fra tidligere har jeg en bachelorgrad i Medievitenskap fra NTNU.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?


– Jeg har alltid visst at jeg skulle jobbe med noe kreativt og praktisk, og jeg har alltid hatt en tilbakevendende interesse for interiør, det estetiske og design for øvrig. Interiørfaget kombinerer det kreative med aktiv problemløsning, salg, psykologi og sosiologi – og utgjør derfor det meste som interesserer meg.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


– Jeg ble kjent med ONF på Landsmøtet i 2022, og har deltatt som delegat fra min fagskole som studentrådsleder til jeg nå ble valgt inn i organisasjonen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


– Etter hvert som jeg har blitt kjent med ONF og fagskolesektoren, har engasjementet mitt vokst. Jeg er lett å engasjere og har en sterk rettferdighetssans, og jeg ønsket å fortsette å engasjere meg når jeg var ferdig å studere. Dessuten er det så mange flinke og fine folk i organisasjonen som jeg alltid gleder meg til å treffe.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


– Jeg sitter i kontrollkomiteen, som har ansvar for å sørge for at organisasjonen drives i tråd med gjeldende vedtekter, retningslinjer og norsk lovgivning.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?


– Jeg jobber fulltid, mens møtene med ONF er helgebaserte. Derfor er det ingen problem å kombinere dette. Dessuten gleder jeg meg til å treffe resten av medlemmene i organisasjonen, og det er derfor et enkelt verv å prioritere.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?


– ONF bør prioritere å fortsette arbeidet sitt mot å sikre alle studenter like rettigheter. Jeg tror at et viktig virkemiddel i dette arbeidet er å skape synlighet og spre informasjon.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?


– Godt studentdemokrati bygges på ekte engasjement og deltakelse. Mange studenter vet ikke hverken hvordan eller hvorfor de skal engasjere seg – men det er kjempeviktig! Studentdemokratiet skaper et talerør inn mot administrasjonen og er en veldig viktig kanal for tilretteleggingen av både kvalitet i utdanningen og ivaretagelse, og bedring, av studentvelferden ved skolen.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?


– Å skape, og ta del i noe som drives fremover. Jeg inspireres av menneskene rundt meg, og av musikk.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?


– At like rettigheter sikres for alle fagskolestudenter slik at fagskoleutdanningen anerkjennes på lik linje som annen utdanning. Jeg ønsker meg at alle fagskoleutdannede møtes med nysgjerrighet og interesse – heller enn skepsis i arbeidslivet, og at man ønsker å være stolt over å være fagskolestudent.


Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: