Intervju med påtroppende landsstyremedlem Vetle Morales Ree

Navn, alder og verv i ONF?

Vetle Morales Ree, 24 år gammel.
Påtroppende landsstyremedlem.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Bryne, sørvest i Rogaland.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerer nå Maskinteknikk ved Fagskolen i Agder, og jeg er ferdig utdannet til sommeren 2022.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Jeg har alltid sett på maskinindustri som et spennende fagområde. Maskinindustri er et fagområde med et bredt spekter av ulike arbeidsoppgaver som gir et stort læringsutbytte. Etter at jeg var ferdig med et årsstudium i Statsvitenskap ved Universitetet i Agder så måtte jeg gå i meg selv for å finne ut hva jeg skulle gjøre videre. Da jeg ble klar over at fagskolen kunne tilby en så detaljert og spennende utdanning var det klart at dette var den mest riktige studieretningen for meg.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg ble kjent med ONF da jeg startet på fagskolen. Jeg ble tidlig aktiv i studentpolitikken, og jeg ble senere leder for studentrådet. Jeg har ikke hatt noen tidligere verv i organisasjonen, men jeg har siden høstseminaret 2021 jobbet for å få et verv hvor jeg kan utvikle meg videre i organisasjonen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Yrkesfag har over en lengre periode blitt sett ned på av samfunnet vi lever i. Dette til en så stor grad at elever ved ungdomsskolen blir anbefalt å gå yrkesfaglige utdanninger fordi de blir sett på som «lettere». Jeg bestemte meg for å engasjere meg i ONF fordi jeg vil være med på å endre det synet som allmenheten har knyttet til de yrkesfaglige utdanningene.

I tillegg befinner vi oss nå midt i en klimakrise, og etterspørselen etter gode yrkesfagarbeidere er stadig økende. Dersom vi skal klare å løse disse problemene må de som studerer ved fagskolen roses like høyt som studentene innenfor akademia. Dette vil jobbe med å forbedre, og det er en av hovedårsakene til at jeg valgte å engasjere meg i organisasjonen.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Et av mine ansvarsområder vil være å videreformidle informasjon mellom ONF og fagskolestudentene. Mitt verv i landsstyret vil blant annet innebære å ta organisatoriske og politiske valg på vegne av ONF.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg vil dedikere det meste av tiden min fremover til studier og til mitt verv i ONF. Jeg har alltid klart å fylle timene i døgnet med noe å gjøre, og her har jeg nok å velge mellom.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

For det første, jeg mener vi må jobbe mer for å synliggjøre fagskolen til unge søkere. Vi må mer ut på skolene for å informere unge søkere om fagskoleutdanningene som tilbys. For det andre så mener jeg at fagskolesektoren må få mer statsstøtte slik at utbygging og videre satsing på fagskolen fortsetter på et høyt nivå.

Vi må være flinke til å engasjere fagskolene til å bli bedre til å informere videregående skoler i deres nærområder, slik at flere unge søkere finner veien videre til fagskolen. ONF må fortsette å engasjere seg sterkt politisk, og skape et engasjement blant politikerne hvor økt støtte til fagskolesektoren står i fokus.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati for meg skal bestå av engasjerte studenter med tillit bringer informasjon fra klassene videre.

Studentråd og studentorganisasjoner er studentenes stemmer regionalt og nasjonalt. Det er viktig å ivareta studentenes stemmer for å skape endringer både på fylkeskommunalt, kommunalt og nasjonalt nivå for å ivareta studentenes interesser.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Når jeg ikke studerer eller jobber går tiden ofte til fotball, fiske og diverse vinteraktiviteter.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Jeg blir inspirert av folk som virkelig brenner for det de står for. Det får meg til å ville utvikle meg selv ytterligere.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Fremover ønsker jeg at fagskolestudentene skal bli vektlagt av kommunale og nasjonale aktører i større grad. Jeg mener at nå er det på tide å bruke ONFs stemme til å rope ut om hva fagskolene trenger og hva de fortjener i tiden fremover.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: