Intervju med påtroppende landsstyremedlem Kaeophailin «Geo» Lueangphinyo

Navn, alder og verv i ONF?

– Kaeophailin Lueangphinyo, men alle kaller meg bare «Geo». Jeg er 21 år gammel, og jeg har bursdag på 17 mai. Jeg er påtroppende landsstyremedlem i ONF.

Hvor kommer du fra?

– Jeg ble født i Thailand, men har så og si levd hele livet i Norge. Jeg er trønder fra et tettsted kalt Rørvik.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

– Jeg studerer 3D og spillteknologi på Noroff i Bergen, og planlegger gå videre på andre året og studere 3D og spillteknologi – interaktiv med fokus på programmering.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?


– Rett etter videregående startet jeg å studere molekylær biologi på Universitetet i Bergen (UIB). Jeg trodde barndomsdrømmen om å jobbe med 3D kom til å «dø ut» når jeg ble voksen, men der tok jeg feil. Derfor søkte jeg på 3D og spillutvikling hos Noroff, etter et år på UIB.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


– Jeg ble kjent med ONF gjennom studentdemokratiet på Noroff, og ble introdusert i et møte for fagskolene i Vestlandet, med leder i ONF Thea Tuset og tillitsvalgt i ONF Tom Alexander Østensen. Som studentrepresentant for Noroff Bergen deltok jeg på høstseminaret til ONF i 2022.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


– Under høstseminaret deltok jeg aktivt, og det ledet til mye oppmuntring om å stille til vervet i ONF. I løpet av arrangementet ble jeg kjent med hva ONF jobber med, og bestemte meg for at dette var noe jeg også ville jobbe for.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


– Som landsstyremedlem skal jeg samarbeide med landsstyret for å fremme interessene til fagskolesektoren. Dette innebærer å organisere ulike arrangementer, sitte i ulike råd som representant på vegne av ONF, delta på landsstyremøter og ta beslutninger i henhold til ONF sitt styringsdokument. Styringsdokumentet er diskutert og vedtatt av ONFs medlemmer, under ONF sitt landsmøte. 

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?


– Jeg er relativt ung, og jeg har ingen andre forpliktelser enn meg selv. Noroff har fagstoff tilgjengelig døgnet rundt, og jeg har en deltidsjobb som respekterer at jeg er en student. Med god planlegging i forkant, vil jeg ikke ha problemer med å balansere det å være student, deltidsarbeider og landsstyremedlem i ONF.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?


– Det er viktig at ONF virkelig formidler til Kunnskapsdepartementet og politikerne at det faktum at fagskoleutdanning i dag kun er tillatt på nivå 5 i det Nasjonale Kvalifikasjonsrammeverket (NKR) ikke alltid anerkjenner det faktiske læringsutbyttet en fagskoleutdanning gir , og at arbeidslivet har behov for fagskoleutdanninger på et høyere nivå innenfor NKR. Det er essensielt å holde gode dialoger med fagskolene, siden de ofte har mer kunnskap om behovene i arbeidslivet. Å henvise til disse behovene, samt rapporter fra NOKUT og NHO, er essensielt i argumentasjonen for høyere yrkesfaglige utdanninger (HYU) på nivå 6, 7 og 8.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?


– Et godt studentdemokrati er når studentene kan møtes komfortabelt, og diskutere ulike saker som omhandler studentlivet deres. Studentdemokratiet er viktig for å sikre god kvalitet i utdanningssektoren, og for å finne gode løsninger for å øke forbedringspotensialet der det trengs. Kort sagt, for å sikre at studentene kan utrykke sine meninger om studentlivet. 

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?


– Folk generelt inspirerer meg. Jeg ser på folk og tenker på hvor begavet alle er. Mennesker har så mange ferdigheter og gaver, så hvordan kan jeg ikke være motivert til å bruke dem?  

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?


– Mitt største ønske er at fagskolestudentene skal bli anerkjent for arbeidet de gjør, og utdanningene de tar. Det er synd at mange fagskolestudenter møter hindre i utdanningen eller arbeidslivet, fordi de har valgt en HYU. Det er viktig å jobbe for fagskolestudentenes interesser, rettigheter og vilkår, så Norge slipper «å miste» sine fagskolestudenter til utlandet.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: