Intervju av medlem av valgkomitémedlem Annica Fosli

Navn, fødselsdato og verv i ONF?

– Annica Fosli, 36 år gammel og medlem av valgkomitéen

Hvor kommer du fra?

– Jeg kommer fra Gøteborg, Sverige.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

– Jeg har en høyere fagskolegrad i visuell kunst (Ferdig vår 2022) fra DTK (Det Tverrfaglige Kunstinstituttet).

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?


– Jeg er kunstner og ønsket mer faglig påfyll i en praktisk innrettet studiemiljø.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


– Jeg har kjent til organisasjonen siden 2018, og jeg sitter nå i min andre periode i Valgkomitéen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


– Jeg ser på fagskolen som en ytterst viktig del av Norges utdanningssystem, og jeg ønsket å bidra til å fremme fagskolestudentenes studiehverdag, rettigheter og fremtidsutsikter.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


– Som medlem av Valgkomitéen er det min jobb å sørge for at de best egnede kandidatene blir innstilt, og at de får en rolle som de trives med og kan utføre på en god måte. Mitt indirekte ansvarsområde blir dermed å bidra til en god organisasjonskultur og -struktur, slik at de tillitsvalgte kan fokusere på det viktige arbeidet med å forbedre forutsetningene for landets alle fagskolestudenter.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?


– Gjennom å planlegge godt og gjøre gode prioriteringer.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?


– Synliggjøring mener jeg er en av ONF sine viktigste prioriteringer fremover – både ovenfor medlemslagene, men også i politiske sammenheng. ONF må også bygge videre på de viktige relasjonene vi har med ulike samarbeidspartnere, slik at vi stiller sterkt i de saker vi ønsker å fremme. Sosiale og offentlige midler, samt personlige møter, er gode virkemidler når vi arbeider med synliggjøring av organisasjonen.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?


– Et godt studentdemokrati er velstrukturert, enkelt å sette seg inn i, og effektivt. I et velfungerende studentdemokrati har alle talerett, de tillitsvalgte har integritet og habilitet, og eventuelle tiltak som blir gjort som resultat av beslutninger blir dokumentert og presentert for studentmassen. Denne type transparens og kontinuerlig dialog kan bidra til å øke studentenes tillit til de tillitsvalgte og til systemet i øvrig, samtidig som den kan motivere til engasjement. Det er morsomst å få være med å bestemme når man blir tatt på alvor og får oppleve påvirkningskraften av den demokratiske prosessen.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg


– Jeg blir inspirert av mennesker som kan enes i en god sak og som er villige å kjempe for den saken – gjerne gjennom å komme med gode argumenter og løsningsforslag.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?


– I en perfekt verden ville praktisk utdannelse ha den samme statusen som akademisk utdannelse. Det ville dermed vært mulig å ta en Bachelor eller Mastergrad på fagskolen, og poengene ville bli utdelt på lik linje. Den kompetansen som kunne vokst frem i en slik verden, ville skape en win-win-situasjon både for studentene, for arbeidslivet og for hele Norge.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: