Intervju av landsstyremedlem Edvart Aune

Navn, alder og verv i ONF?


– Edvart Aune, 33 år gammel og medlem av landsstyret.

Hvor kommer du fra?


– Jeg kommer fra Oslo og Lillestrøm

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?


– Jeg studerer ØK-AD prosjektledelse, ved Folkeuniversitetet i Oslo.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?


– Jeg har alltid vært glad i gruppe- og prosjektoppgaver. I mitt daglige arbeid er det mye gjentakende arbeid og rutiner, så det er deilig å bryte rutiner ved å utfordre meg selv. Gjennom tidligere verv og erfaringer kom jeg frem til at jeg ønsket å utdanne meg innenfor ledelse. Med tanke på at jeg jobber skiftarbeid så var det forenlig å finne en studieretning der de tilbyr nettstudier på deltid. Dette for å gi meg mer fleksibilitet i hverdagen.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


– Fagskolen jeg studerer ved, ble medlem i ONF i desember 2021, og det var i den forbindelse jeg ble kjent med organisasjonen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


– Jeg har tidligere hatt flere frivillige verv, både som leder og medlem, og har mange gode og konstruktive erfaringer å ta med meg. Under ONFs høstseminar i 2022 deltok jeg som nyvalgt leder for studentorganet ved Folkeuniversitets fagskole i Oslo. Under seminaret ble deltakerne informert om et ledig verv til landsstyret. Jeg var ganske rask i avgjørelsen, og snek diskré en lapp på bordet til valgkomitéen i løpet av første dag om at jeg var interessert i det ledige vervet.

Jeg føler at kombinasjonen av å være involvert lokalt for fagskolen jeg studerer ved, og som landsstyremedlem i ONF, gir meg muligheten til å bidra enda bedre for å skape et godt studentdemokrati på fagskolen.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


– Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene og vedtar politiske og organisatoriske beslutninger i tiden mellom landsmøtene. Vi deltar i arbeidsgrupper og fagråd, vedtar politisk og organisatorisk arbeid i henhold til ONFs styringsdokumenter og innstiller på forslag til ONFs styringsdokumenter til landsmøtene.

Noen av oss som deltar i fagråd på vegne av ONF, presenterer progresjonen i disse rådene på styremøtene. Vi søker også råd hos hverandre. Hensikten er, og vil alltid være, å gjøre hverandre bedre.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?


– Etter endt fagskoleutdanning har jeg mer tid til overs. Noe skal familien få, men noe må jeg kunne gi til ONF der det er behov.
Den største utfordringen er at jeg ikke kan utføre enkelte oppgaver knyttet opp mot fagskolepolitikken på jobb, selv om jeg ligger foran skjema. Jeg blir derfor nødt til å utføre de fleste oppgavene på fritiden.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?


– Jeg synes det er viktig å ha fokus på akkreditering til høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) og på studiekvalitet på fagskolene. Det er viktig at pensum er oppdatert og er yrkesrelevant. Det er også viktig å styrke finansieringen av fagskolene. Ikke minst er det viktig å jobbe for god og rettferdig studentvelferd. For å få til dette forutsetter det et iherdig arbeid innad i sektoren fra ONFs side.

Videre mener jeg det er rett av ONF å jobbe for en digital studentsamskipnad. Vi ser en sterk vekst i antall studenter på nett, og majoriteten av dem er ikke tilknyttet en samskipnad i motsetning til de som studerer på campus. Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse fra 2022, SHoT, synliggjør behovet for nettopp dette.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?


– Dette hadde jeg faktisk som fordypningsoppgave. Jeg mener helt enkelt at skolene må tilrettelegge for klassens time for å få frem de genuine synspunktene til studentene, samt bruke undersøkelser gjort gjennom studiebarometeret og lokale undersøkelser for å avdekke forbedringer. Skolene må være flinke til å involvere studentene i kvalitetsarbeidet ved skolene, og studentene må tørre å si sin mening.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg


– Den største motivasjonsfaktoren er de tillitsvalgte som jeg jobber sammen med i landsstyret, samt ledelsen i ONF. Jeg trives best i et miljø der alle arbeider mot et felles mål. Jeg motiveres når jeg opplever at jeg blir utfordret og støttet underveis. I tillegg motiveres jeg av å bli kjent med andre i samme situasjon, og lære om hvordan de takler deres utfordringer.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?


– Å kunne tilby fagskoleutdanning på NKR nivå 6, 7 og 8, samarbeide godt med Universitets-, og Høyskolesektoren for å stå sterke samlet.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: