Intervju av landsstyremedlem Tom Alexander Østensen

Navn, alder og verv i ONF?

– Tom Alexander Østensen, 30 år gammel og landsstyremedlem for perioden 2023-24.

Hvor kommer du fra?

– Jeg kommer fra Koppang, i Stor- Elvdal Kommune.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

– Jeg tok en høyere yrkesfaglig utdanningsgrad innen Bygg, ved Fagskulen Vestland, i perioden 2019-2021.  

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

– Jeg er oppvokst på en gård med fysisk arbeid, hvor min far jobbet som tømrer og restaurerer, hvor jeg hjalp til mye gjennom mange år. Jeg likte snekringen, men mislikte å jobbe ute i dårlig vær. Dette førte til at jeg endte opp med å utdanne meg som møbelsnekker. Gjennom mange år med kreativt arbeid innen bygg og interiør på øst- og vestlandet, så bestemte jeg meg for å studere videre og da ble utdannelse på fagskolen et naturlig valg.    

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


– Jeg har kjent til ONF siden jeg startet å studere ved fagskolen i 2019, så jeg har samarbeidet med organisasjonen gjennom hele studietiden. Deretter ble jeg tillitsvalgt i ONF i 2021, hvor jeg ble valgt inn som medlem av hovedstyret.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


– Etter å ha vært tillitsvalgt i to perioder så stilte jeg meg spørsmålet om jeg skulle stille til gjenvalg. Jeg konkluderte med at jeg fortsatt sitter med et sterkt engasjement og et ønske om å gjør mer på vegne av fagskolestudentene. Det er fortsatt arbeid i ONF jeg ønsker å følge opp og fortsette med. 

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


– I mitt verv som landstyremedlem skal jeg bidra med de politiske og organisatoriske beslutningene mellom landsmøtene for ONF. Ettersom jeg bor i Bergen, liker jeg i tillegg å yte «det lille ekstra» for å promotere og arbeide for ONF på Vestlandet.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?


– I disse dager, ettersom jeg jobber som studentkoordinator på Fagskulen Vestland, der jeg jobber med/for studentmedvirkning og studentmiljø, så jobber jeg for mange av de samme målene, både gjennom min jobb og gjennom mitt verv i ONF. Det gjelder bare å være bevisst på hvilken rolle og «hatt» jeg har til enhver tid når jeg arbeider med dette. 

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?


– ONF har mye viktig arbeid foran seg på flere områder som påvirker studentene i dag, om det er studiestøtten, finansiering, studieplasser osv.
Det vi kan starte med er å legge press på at høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) skal opp på et høyere nivå i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR), på nivå 6, 7 og 8.

Dersom vi kommer opp på de nivåene i en «parallell søyle» med akademisk utdanning vil det føre til bedre anerkjennelse for studenter med høyere yrkesfaglig utdanning, både under utdanningsforløpet og etter endt utdanning. ONF må jobbe opp mot partiene og studentorganisasjonene for å fremme «studentstemmen». Norsk næringsliv har et stort behov for høyere yrkesfaglig utdanning. ONF burde være tydelig på at det hjelper ikke med kun prat om å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, men at det krever handling!  En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene.

Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?


– Et godt studentdemokrati er god kommunikasjon, engasjement og tilgang til gode ressurser/verktøy. Det er viktig at studentene blir hørt, og at det er enkelt for tillitsvalgte og studentene å varsle om saker.

God kommunikasjon handler også om at studentene snakker seg imellom på tvers av utdanningene og studiestedene. Dette styrker «studentstemmen». Engasjement innebærer at du har tillitsvalgte og studentledere som «brenner» for studentenes rettigheter og følger opp saker ved fagskolen. Tilgang til gode ressurser/verktøy gjør studentene «bedre rustet» til å jobbe for sine saker, både internt ved fagskolen og eksternt.

Når du sitter med et studentdemokrati med sterk «studentstemme», sterkt engasjement og styrke til å fremme saker internt og eksternt får du et studentdemokrati som virkelig kan utgjøre en forskjell for studentenes studiehverdag.

Det er viktig med tilbakemeldinger fra studentene for å vite om en utdanning fungerer godt. En sterk «studentstemme» fører til at man kan tilpasse utdanningen og studiehverdagen for å skape en fagskole der studentene har en god kompetanse når studiet er fullført, samtidig som de har minner om en god studietid.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?


– Det som motiverer meg, er studentene og de «små seierne» som følger når man jobber med studentmedvirkning og studentmiljø. Gjennom mine verv i ONF så har jeg møtt mange studenter som kommer med historier om studiehverdagen sin og et ønske om å bedre studiehverdagen. Det engasjerer meg å kunne bidra med min kompetanse og erfaringen jeg sitter med.

Gjennom å dele erfaringer og kompetanse, og jobbe sammen, kan det gi studentene styrken til å engasjere enda flere studenter og det gir dem «små seiere» i hverdagen når man ser resultatet i arbeidet man legger i det.

Jo flere små seiere man får jo mer vil det fylle det store bilde og sette større fotavtrykk og det er alltid inspirerende når studentene setter store fotavtrykk i viktige saker.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?


– Jeg ønsker på vegne av studentene at høyere yrkesfaglig utdanning skal få en høyere anerkjennelse, både under og etter endt studie. Dette vil si at de blir mer anerkjent som studenter på lik linje med andre studenter innenfor høyere utdanning, og at de blir mer inkludert i studentmiljøene og samskipnadene rundt om i Norge, og kompetanse, og verdien av denne, etter endt studie skal det være like mye verdsatt som akademisk utdanning.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: