Endelig samlet igjen for høstseminar i studentdemokrati

Fredag 19. til søndag 21. november var det endelig duket for ONF sitt høstseminar i studentdemokrati på Quality Airport Hotell Gardermoen.

Det var gledelig å kunne avholde et høstseminar igjen, ettersom høstseminaret i fjor måtte avlyses grunnet pandemien. Engasjementet til studentrepresentantene var det ingenting å si på. Over 50 engasjerte studentrepresentanter fra rundt 20 fagskoler bidro aktivt gjennom hele helgen med gode og reflekterte spørsmål, innspill og diskusjoner. Høstseminaret bydde på panelsamtaler om studentdemokrati, workshops, bli-kjent speed-dating, teambuilding, faglige innlegg og ikke minst – en heidundrende festmiddag lørdag kveld med kostymetema. Utkledningen lørdag kveld var det ingenting å utsette på, og fagskolestudentene bydde på mye av seg selv.

«Alt i alt opplevde jeg høstseminaret som et veldig vellykket arrangement. Jeg er strålende fornøyd for det fantastiske engasjementet som studentrepresentantene holdt under hele seminarhelgen, og jeg håper det førte til bedre kunnskap blant studentlederne. Jeg håper deltakerne sitter igjen med et ønske om å fortsette sitt engasjement for fagskolen og ONF videre», sier Henning Skau, leder av ONF.

Henning Skau, leder av ONF. (Foto: Anna Olsen)

«Framtiden for fagskole – politisk debatt»

Høstseminaret startet fredag ettermiddag med en politisk sofaprat om framtiden for fagskolen, ledet av leder av Nasjonalt Fagskoleråd og æresmedlem i ONF Arvid Ellingsen og leder av ONF Henning Skau. I debattpanelet deltok leder for Utdannings- og forskningskomiteen Hege Bea Nyholdt (Rødt), Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell (Ap), fast møtende vararepresentant til Stortinget Maren Grøthe (Sp), stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) og Audun Hammer Hovda (2. kandidat for SV i Buskerud). Debatten engasjerte tydelig publikumet i salen og studentrepresentantene hadde mange oppfølgingsspørsmål til politikerne. Debatten ble også streamet digitalt, og det var mange som brukte fredagskvelden sin til å følge debatten digitalt.

Fra venstre: Maren Grøthe (Sp), Jorodd Asphjell (Ap), Kari-Anne Jønnes (H) og Audun Hammer Hovda (SV). (Foto: Anna Olsen)

I første del av debatten ble representantene fra de politiske partiene stilt spørsmål om hva som er deres politiske ambisjoner for fagskolesektoren, og hvilke tiltak og politiske grep de mener kreves for at disse skal oppnås. I andre del av debatten ble det fokusert på hvordan finne midler til å gi forutsigbarhet til en sektor i stor vekst og hvordan unngå underfinansiering i fagskolesektoren. Her bekrefter representantene fortsatt de samme standpunktene til de politiske partiene, både når det gjelder blant annet behov for anerkjennelse av høyere yrkesfaglig utdanning, opptrapping av studieplasser, gratisprinsippet og finansiering av fagskolesektoren. Politikerne ble også stilt spørsmål om hva de viste om fagskolesektoren før de takket ja til å delta i debatten. Svarene bekreftet at det i likhet med resten av befolkningen fortsatt er mye mangelfull kunnskap om fagskolesektoren.

(Foto: Anna Olsen)

Dersom du vil se hva politikerne svarte og høre spørsmålene som ble stilt fra salen, så kan du høre disse her.

Besøk fra NOKUT, studentombud Kjersti Bjørnevik, LO og NHO

Til høstseminaret var også flere eksterne innledere invitert. Leder av NOKUT Kristin Vinje og rådgiver Kristoffer Øygarden innledet om deres arbeid og presenterte Studiebarometeret for Fagskolen. Studentrepresentantene ble oppfordret til å dele informasjon om Studiebarometeret for fagskolen til studentene ved deres fagskole for at flere skal delta i undersøkelsen. I tillegg informerte de om hvordan resultatene kan brukes til kvalitetsutvikling på hver enkelt fagskole.

Til høyre: Kristin Vinje, Direktør i NOKUT. (Foto: Anna Olsen)

Kjersti Bjørnevik, Studentombud og ONFs stifter innledet om studentrettigheter. Hun pratet også litt om oppstarten av ONF, de utfordringene organisasjonen da stod i og de første politiske kampsakene til ONF. Det ble klart hvor mye organisasjonen har utviklet seg de siste 10 årene og hvor mange kampsaker som allerede er vunnet siden ONF ble startet.

Spesialrådgiver i LO Arvid Ellingsen og rådgiver for kompetanse og innovasjon i NHO Tord Hauge innledet også sammen gjennom en dialog om trepartssamarbeidet i arbeidslivet, fagskolepolitikk, fagskolerådet og viktigheten av studentmedvirkning. Det var et engasjerende innlegg og mange gode røverhistorier fra studentpolitikken. Sammen kom de med mange motiverende ord til studentrepresentantene for hjemreisen på søndagen.

Arvid Ellingsen fra LO. (Foto: Anna Olsen)

Paneldebatt og workshop i Studentdemokrati

Under helgen så ledet også hovedstyremedlem Tom Alexander Østensen en panelsamtale om studentdemokrati med Studentrådsledere fra tre av fagskolene i panelet. Studentlederne presenterte hver sin fagskole og studentorgan. Det var en god panelsamtale om hvordan studentrådene er organisert på de ulike skolene, hvilke utfordringer de har og hvordan de løses. Det ble særlig lagt vekt på hvordan engasjere nett- og deltidsstudenter. (bildetekst: Niklas Frogner fra NOROFF, Petter Reistad fra Fagskolen i Hordaland og Vilde Madelen Kvistad fra Aldring og Helse)

Seminarhelgen inneholdt også workshop i studentdemokrati. Workshopen var delt inn i to deler. Første del tok for seg grunnleggende prinsipper for studentdemokrati, mens andre del fokuserte på struktur, vedtekter, økonomi, samarbeid og muligheter for studentmedvirkning. Workshopen fikk frem mye spennende diskusjoner og mye nyttig erfaringsutveksling for studentrepresentantene å ta med seg videre i sitt studentarbeid.

(Foto: Anna Olsen)
Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: