I år er fagskolestudentene for første gang inkludert i den
ordinære SHoT-undersøkelsen.

Dette er en gledelig nyhet, og en stor seier for oss
fagskolestudenter. Nå er vi et skritt nærmere å gjøre fagskolestudentene som
gruppe synlige for samfunnet. Undersøkelsen er også et viktig bidrag i å sikre
fagskolestudentene likeverdige velferdstilbud som UH-studentene. 

– Vi er svært fornøyde med å bli inkludert
i årets undersøkelse. Den gjennomsnittlige fagskolestudenten har gjerne en
annen hverdag enn UH-studenten. Derfor er det viktig å sanke inn et godt
kunnskapsgrunnlag for oss som studentgruppe, slik at vi får vite hvordan
fagskolestudenten faktisk har det, sier leder i ONF Henning Skau

Fagskolestudentene ble først inkludert i SHoT ved fjorårets
tilleggsundersøkelse, og er i år inkludert i hovedundersøkelsen. Samskipnadene
bruker informasjonen fra SHoT til å bedre velferdstilbudene deres. Vi i ONF har
stor nytte av undersøkelsen, da den gir et overblikk hvordan alle
fagskolestudentene i landet har det. Dette gir oss viktig kunnskap når vi
former velferdspolitikken vår, og argumenterer for fagskolestudentenes behov
ovenfor beslutningstakerne.

– Det er derfor ekstra viktig for oss å
oppnå høy deltakelse for å få et korrekt bilde av helsen til fagskolestudentene, sier Skau

Er du Fagskolestudent har du mulighet til å besvare
undersøkelsen her.

IMG_0056
Leder Henning Skau er svært fornøyd med at fagskolestudentene endelig er inkludert i den ordinære SHoT-undersøkelsen.

 Om SHoT:

  • SHoT er kort for «Studentenes helse og trivselsundersøkelse»Den kartlegger studentenes psykiske og fysiske helse landet over
  • Hovedundersøkelsen sendes ut hvert 4. år (med unntak av i fjor, 2021, da det ble sendt ut en tilleggsundersøkelse i forbindelse med Covid
  • Undersøkelsen er satt sammen i regi av helsedirektoratet på oppdrag fra studentsamskipnadene: SiT, SiO og Sammen