Intervju med hovedstyremedlem Silje Sørensen

Navn, alder, verv i ONF?

Silje Sørensen, 29 år gammel.
Påtroppende medlem av Hovedstyret.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Skien, i Telemark.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerte Klima, energi og miljø i bygg (KEM) ved Fagskolen i Agder, avdeling Grimstad. Jeg jobber nå med å overføre resten av studiet til Fagskolen i Vestfold og Telemark slik at jeg kan fullføre studiet der.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Det var et enkelt valg da jeg er utdannet rørlegger, og jeg ønsket å jobbe som lærer på videregående skole som krever teknisk utdannelse.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg har kjent til ONF i 3-4 år, tenker jeg. Jeg kjenner påtroppende leder, Henning Skau. Han snakket varmt om organisasjonen. Jeg har tidligere sittet som medlem av Landsstyret i én periode.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg ville være med der det skjedde, og jeg savnet noe å gjøre ved siden av skolen.

Hva innebærer ditt verv i ONF

Jeg er helt ny som tillitsvalgt i Hovedstyret, men det jeg vet er at Hovedstyret er organisasjonens utøvende og økonomiske organ, og skal sørge for at organisasjonen styres i samsvar med både organisasjonens vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet, landsstyret og hovedstyret. Jeg tror noe av det jeg ser mest frem til er å dra på skolebesøk og se hva andre fagskoler gjør, og hvordan mine medstudenter har det.

Hvordan planlegger du å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg syns organisasjonsarbeid er viktig, så for meg handler det om å prioriter noe jeg syns er lærerikt og interessant, i tillegg til jobb/studie. Det vil helt klart bli perioder med mye jobb, men med god oversikt over timer, jobb og arbeidsoppgaver i ONF så mener jeg at dette vil gå fint. For meg handler det om å prioritere arbeidet i ONF og planlegge godt.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg mener det er viktig å prioritere medlemsarbeidet slik at de medlemmene vi har i dag føler at de tilhører ett felleskap som jobber for studentenes beste. Jeg mener også at vi har en vei å gå når det gjelder å anerkjenne fagskolen på lik linje med akademisk utdannelse. Dette er en av våre kampsaker jeg mener er veldig viktig å prioritere fremover.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati er når stemmene til studentene blir hørt, og vi kan være med å skolere medlemmene våre om hvordan skape et godt studentdemokrati og studiemiljø på fagskolene.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg elsker å lese fantasy-bøker, spille brettspill og Dungeons & Dragons. Ellers liker jeg å gå tur med venner og hunden min, og delta på retro-spillmessen i Sandefjord.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Det som motiverer meg mest er fremgang, medstudenter og godt studentdemokrati.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

At vi bidrar til å gjøre fagskolen, som allerede er en utrolig spennende og god utdannelse, til å bli enda bedre og kjent, og at vi skaper et enda tettere samarbeid mellom de ulike fagskolene.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: