Takk for oss for denne gang, Arendal

Forrige uke besøkte ONF Arendalsuka; en demokratisk arena der politikere, organisasjoner, forvaltningen og folk flest møtes. ONF deltok på en rekke arrangementer både som medarrangør og tilhører, samt møtt politikere, samarbeidspartnere og beslutningstakere.

Arendalsuka feiret i år sitt 10-års jubileum, og stemningen og antall besøkende beviser hvor viktig Arendalsuka har blitt som møteplass for samfunnslivet med over 1000 arrangementer på plakaten og 200 stands, spredt over fem dager. Arendalsuka var i år også sterkt påvirket av det kommende stortingsvalget. Det var mye forventninger knyttet til valgkampens første partilederdebatt, som de siste årene har blitt sendt fra Arendalsuka. Det har vært utrolig inspirerende for de nye tillitsvalgte å få snakke med ulike aktører om studentenes studiehverdag, høyere yrkesfaglig utdanning og ONFs politikk.

Fra venstre: Henrik Aasheim (H), Henning Skau, Leder i ONF, Thea Thuset, nestleder i ONF.
Fra venstre: Henrik Aasheim (H), Henning Skau, Leder i ONF, Thea Thuset, nestleder i ONF
 

I løpet av uken har ONF deltatt på flere arrangementer om utdanning og kompetanse, og møtt en rekke politikere og andre beslutningstakere med interesse for fagskolene og sektor for høyere yrkesfaglig utdanning. Vi benyttet anledningen til å belyse utfordringene fagskolestudentene møter i høyere yrkesfaglig sektor, og forsøkte å komme opp med gode løsninger i samarbeid. 

Fra venstre: Henning Skau, Leder i ONF, Torstein Tvedt Solberg (Ap)
Fra venstre: Henning Skau, Leder i ONF, Torstein Tvedt Solberg (Ap)
 

Henning Skau, leder av ONF, holdt innledende appell i forkant av debatten, i tillegg til Ulf Madsen, Forbundsleder, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) og Eirik Hågensen, Rektor, Fagskolen i Viken. Innledningsapellene var både opplysende og inspirerende før debatt mellom Solveig Schytz, stortingsrepresentant fra Venstre, og Nina Sandberg, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Begge representantene er medlem av Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortinget. Skau oppfordret til forutsigbarhet og tillit for å møte morgendagens kompetansebehov og påpekte behovet for betydelig vekst i finansiering av sektoren og en forutsigbar økning av studieplasser. 

Fra venstre: Solveig Schytz (V), Henning Skau, Leder i ONF, Nina Sandberg (Ap)
Fra venstre: Solveig Schytz (V), Henning Skau, Leder i ONF, Nina Sandberg (Ap)
 

I debatten kom det frem at Schytz og Sandberg er enige i mange av forbedringsområdene i sektoren for høyere yrkesfaglig utdanning, og begge vil at sektoren skal vokse. Arbeiderpartiet var en av forkjemperne for en forpliktende opptrappingsplan på stortinget som skal sikre utdanningskvaliteten, men den har så langt ikke blitt fulgt opp av nåværende regjering. Sandberg og Schytz er likevel klare på at det skal bli vekst i fagskolesektoren. Begge er enige med ONF i at sektoren er kraftig underfinansiert, og at finansieringen må få en høyere prioritet fremover.– Vi håper nå at politikerne kan ta tak i dette her og at dette blir en del av den nye regjeringsplattformen og at det settes av nok penger i det kommende statsbudsjett, sier Henning Skau, leder av ONF.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: